Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller , Çağdaş ve Geleneksel olarak ikiye ayrılır. Çağdaş Modeller : Gelişimsel Model ve Bütünsel Model ; Geleneksel Modeller : Tepkisel Model ve Önlemsel (Önleyici) Modellerdir..Önce sizlere sınıf yönetiminde kullanılan iki yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bir yıllara bölmek gerekirse Geleneksel Yaklaşım 2007 lere kadar olan döneme diyebiliriz sanırım. Bizim […]