Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)

Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)

Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler) Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)  bir iş , oluş , hareket bildiren sözcüklerdir.Kip ve zaman eki alabilirler aynı zamanda da çatı özelliği gösterirler.   Anlamına Göre Fiiller Kılış Fiili : Hareket anlamı taşır. Ör: Onu temizledi. Duruş Fiili :Hareketsizlik anlamı taşır. Ör : O uyudu. Oluş […]