2018 Mülakatında Çıkmış Sorular !

6

2018 Mülakatında Çıkmış Sorular Burada !

1) İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.

2) e-devlette şubat ayında acılan hizmet dökümü ve daha sonra erişime kapatılan sorgulama hizmeti nedir?

3) Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?

4) Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?

5) 2018 G20 zirvesi nerede yapılacak ? (ARJANTİN)

6)Bireyselleştirilmiş eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Faydalı mıdır?

7)Eğitim de sosyalleşme sizce nasıl olmalıdır

8)Teknoloji ve bilim ilişkisi ile ilgili soru

9)Öğrenen ve öğretenin ayni ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız

10) İngiltere Galler kuzey İrlanda bu ülkelerin genel adi

11) Çocuğun sosyalleşebilmesi için neler yapabilirsiniz

12) Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sınırlılıkları nelerdir

13)Sunuş yoluyla öğretimin iki tane ilkesi

14)İngiliz bilim insanı stefhan Hawking hangi alanlarda çalışma yaptı

15)Kişisel sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz

16)Teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur

17) programlı öğretimin ilkelerinden 2 tanesini söyleyin

18)kanguru ve koalalariyla ünlü olan ülke

19)sözel ve dilsel zekayı nasıl geliştirirsiniz branşınızla ilgili örnek verin

20)eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırız kendi branşınızla ilgili örnek verin

21)2018 yılında istifa eden milli atletimiz kimdir

22)Üst düzey düşünme becerilerine iki örnek ver

23)Eğitim teknolojilerinin gelişiminde öğretmenin rolü

24)Gezinin sınırlıklarından 2 tanesini söyleyin

25)Portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır

26)Eğitimi teknolojiyle nasıl anlatırsınız

27)Afrin’in önemini anlatın

28)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz

29)Her çocuk özeldir 3 idiots filmlerinde oynayıp Türkye’yi ziyaret eden oyuncu kimdir

30)Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırsınız

31)Okul zamanları dışında öğrencilerinizle nasıl etkinlikler düzenlersiniz

32)Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız

33)Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıları nelerdir

34)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz

35)Öğretmenin aktif olduğu yöntemler nelerdir

36)Pisanın açılımı nedir

37)Teknoloji kullanımı fırsat eşitliğini nasıl etkiler

38)Bilimsel ve problem çözme yöntemlerinden iki tanesini söyleyiniz

39)Yılın en iyi öğretmeni seçilen Türk öğretmen

40)Kulüp seçerken öğrencilerin daha çok faydalanacağı kulüplere nasıl yönlendirirsiniz

41)Öğrencilerin üretim yapmasında teknolojinin olumlu olumsuz yönleri

42)2019 da milletvekili sayısı ne kadar olacak

43)Matematiksel mantıksal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir

44)Eğitimde teknoloji kullanılmalıdır

45)Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir iki örnek ver

46)İşbirlikçi öğrenme ile dersinizi işlerken hangi teknikleri kullanırsınız

47)Türkiye’de interneti kullanan ilk üniversite

48)Dersi aktif kılmak için nasıl işlerdiniz

49)İnternetin öğrencilerin sosyalleşmesi acısından olumlu olumsuz yönleri

50)Dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabil eder miydiniz

51)İşbirlikçi öğrenmenin ilkelerini yazınız

52)E devletin şubat ayında sunduğu hizmet

53)Teknolojinin ilköğretimde olumlu olumsuz yanı

54)Sınıfınızda okuma dinleme becerisini nasıl geliştirirsiniz

55)2018’de istifa eden atlet kimdir?

56) 1.Gezi tekniğinin en önemli 2 sınırlılığını açıklayın.

57) Portakal Çiçeği karnavalı Nerede düzenlenmektedir.

58) Demokrasi bilincini öğrencilerinize nasıl yerleştirirsiniz

59) F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?

60) 2017 Kasım Ayında vefat eden milli haltercimiz kimdir ?