KPSS Ders Notu

Öğretim Model ve Yaklaşımları Konu Anlatımı

Öğretim Model ve Yaklaşımları Konu Anlatımı
Bu haber 27 Mart 2024 - 1:53 'de eklendi ve 26.167 views kez görüntülendi.

Öğretim Model ve Yaklaşımları

Model ve yaklaşımlar, öğretimin nasıl yapılması gerektiğini açıklar ve yön verir. Bu model ve yaklaşımlar 22 grupta incelenir.

 1. Okulda Öğrenme
 2. Sınıfta hızlı ve yavaş öğrenenler vardır.
 3. Tüm öğrencilerin iyi öğrenebilmesi için ihtiyaçları olan ek süre kendilerine verilmelidir.
 4. Öğretimde temel değişken zamandır.
 5. Okulda öğretmenin ögeleri “yetenek, fırsat, sebat, öğretimden yararlanma yeteneği ve öğretimin niteliği” olarak incelenir.
 • Tam Öğrenme
 • Yeterli şartlar sağlanırsa herkes her şeyi öğrenebilir.
 • Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır.
 • Bir üniteyi geçebilmek için bir önceki ünitenin tam anlamıyla bitirilmiş olması gerekir.
 • Bireyselleştirilmiş Öğretim
 • Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Öğretimin başında öğrenciler seviye sınıflarına ayrılır.
 • Her grup ünitelerde kendi hızıyla ilerler.
 • Gruplar arası geçiş yapılabilir.
 • Programlı Öğretim
 • Öğretim bireyselleştirilir.
 • Bireysel öğretim materyalleri hazırlanır.
 • Edimsel koşullanma ilkeleri dikkate alınır.
 • Bir birim öğrenilmeden diğerine geçilmez.
 • Temel Öğretim
 • Öğretim, en iyi öğretmen tarafından sınıfta yapılabilir.
 • Fizyolojik, sevgi, güç, özgürlük, eğlence gibi temel ihtiyaçlar karşılanmalıdır.
 • Öğrenciler belirlenen hedeflere en üst seviyede ulaşmalıdır.
 • Etkili Öğretim
 • Öğrenmeyi etkileyen tüm faktörler baştan düzenlenerek öğrenme seviyesinin arttırılması hedeflenir.
 • Öğretmenin sorumlulukları üzerinde durur.
 • Anlamlı Öğrenme
 • Ezbere öğrenme yapılmamalıdır.
 • Yeni bilgiler önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmelidir.
 • Konular arasında bütünlük ve tutarlılık aranmalıdır.
 • Sunuş yolu ve tümdengelim kullanılır.
 • Kavram haritalarına yer verilir.
 • Öğretim Durumları Modeli
 • Davranışçı ve bilişselcidir.
 • Öğrenmede dış ve iç faktörler etkilidir.
 • Öğretimin amacı öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmaktır.
 • Basamaklı öğretim
 • Bireysel farklar dikkate alınır
 • Öğretim üç basamak ve beş adımda gerçekleşmiştir.
 • Basamaklar A, B ve C basamağı olarak üç basamakta incelenir.
 • A basamağında analiz, yaratıcılık ve eleştiri gibi beceriler geliştirilir.
 • B basamağında öğrenilenlerin yeni durumlarda uygulanması sağlanır
 • C başmağında bilgi kavrama gibi temel bilgiler kazandırılır.
 • Öğretim sürecinin adımları ise şu şekildedir.
 • 1.Adım: Öğrencilere o derste veya ünitede kazanacakları hedef davranışlar sunulur ve bunların içinden istediklerini seçmeleri istenir.
 • 2. Adım: Öğretim programı A,B,C basamaklarına ayrılır. C basamağında bilgi edinilir.
 • 3.Adım: B basamağında uygulama ve problem çözme becerileri geliştirilir.
 • 4.Adım: A basamağında bilgi analiz edilir, yeni bilgi edinme süreci gerçekleşir ve eleştirel düşünmeye önem verilir.
 • 5.Adım: Öğrencinin ortaya koyduğu ürünler dikkate alınarak değerlendirme sürecine tabii tutulur.
 1. Yapılandırmacılık

Öğretimden çok öğrenme ön plandadır.

Herkes kendi bilgi ve anlamlarını bireysel olarak oluşturur.

Öğrencilere sadece temel beceriler kazandırılır ve öğrenciler öğrendiklerini üst seviyeye kendileri taşır.

 1. 5E Modeli

Yapılandırmacılık uygulanmaya çalışılır.

Giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme süreçleri detaylı incelenir.

 1. Çoklu Zeka
 2. Birden çok zeka türü vardır.
 3. Birey tüm zeka türlerine hâkim olarak dünyaya gelir.
 4. Zeka boyutları geliştirilebilir.
 5. Zeka türleri arasında dinamik bir ilişki vardır.
 6. Zeka ölçülebilir ve geliştirilebilir.
 1. İş Birlikli Öğrenme
 2. Öğrenciler, küçük gruplarda ortak bir hedef için öğrenme aşamasında birbirlerine yardımcı olurlar.
 3. Heterojen gruplar oluşturulur.
 4. Süreç öğretmen rehberliğinde ilerler.
 1. Aktif Öğrenme
 2. Öğrenci, öğrenme sürecinin yükünü omuzlamalıdır.
 3. Öğrenciye öz düzenleme ve karar verme fırsatı sunulmalıdır.
 1. Beyin Temelli Öğrenme
 2. Her beyin tektir.
 3. Anlam arayışı doğuştandır.
 4. Öğrenme fizyolojiktir.
 5. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır.
 6. Öğrenmede duygular etkilidir.
 7. Öğrenmede ilişkilendirmeler, sınıflandırmalar yoluyla ilerler.
 8. Beyin odaklanmadığı şeyleri de öğrenebilir.
 9. Öğrenme bilinçli ve bilinçdışı süreçlerin tamamını içine alır.
 1. Yaşam Boyu Öğrenme
 2. Öğrenme, doğumdan ölüme kadar süreklilik arz eder.
 3. Değişime ayak uydurma, meslek ive kişisel gelişim, öğrenme merakı gibi faktörler kişiyi yaşam boyu öğrenmeye mecbur kılar.
 4. Formal, informal, örgün, yaygın süreçlerin tamamı buna hizmet eder.
 1. Kuantum Öğrenme
 2. Kişinin bir bütün olarak kendini gerçekleştirmesi hedeflenir.
 3. Her birey farklı seviyelerde öğrenir ve bilgide kesinlik söz konusu değildir.
 4. Öğrenci daha az enerji harcayarak ve daha fazla zevk alarak öğrenmelidir.
 1. Ekiple Öğretim
 2. Öğretim, birden çok uzmanın ve öğretmenin iş birliği ile gerçekleşir.
 3. Uzmanlar ve öğretmenler öğretimi bir arada planlar.
 4. Eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirilir.
 1. Tutar Destekli Öğretim
 2. Temel mantık olarak; üst sınıf, alt sınıfı tutar ve öğrenimine yardımcı olur.
 3. Öğrenme ihtiyacı olan kişiye özel ders verilir.
 4. Bireysel hıza ve ihtiyaçlara uygundur.
 5. Öğretici genellikle yeterli bilgiye sahip bir üst sınıf öğrencisidir.
 • Dizgeli Öğretim
 • Kesin ve değişmez bilgi yoktur.
 • Öğretim hayatında düzenlemeler esnek şekilde gerçekleşmelidir.
 • Yeri geldiğinde konu, yeri geldiğinde öğretmen, yeri geldiğinde ise öğrenci merkeze alınabilir.
 • Yaşantısal Öğrenme
 • Öğrenciler, öğrenmeyi kendi deneyimleri sonucu gerçekleştirirler.
 • Öğrenciler arasında öğrenme biçimleri yönünden farklar mevcuttur.
 • Akran Destekli Öğretim
 • Öğrencilerin, birbirinden bilgi alışverişi ve işbirliğinde çalışmaları planlanır.
 • Öğretmen eşliğinde, bir yetenekli öğrenci, öğrenme problemi çeken bir veya birden fazla öğrenciye yardımcı olur.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER