Tarama Kategorisi

Genel Yetenek

KPSS Genel Yetenek Ders Notu

KPSS Genel Yetenek Ders Notu

KPSS Genel Yetenek Ders Notu

KPSS Genel Yetenek Ders Notu

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu Anlatım Bozukluğu KPSS de her yıl gelmese de ara ara karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak herkese zor gelen bu konu görünene göre oldukça basit…

Cümle Türleri

Cümle Türleri Cümle Türleri yüklemine göre ,  öge dizilimine göre , anlamına göre , yapısına göre gibi alt alanlara ayrılmaktadır 1.) Yüklemine Göre…

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri Cümlenin Ögeleri her yıl KPSS 'de genel olarak bir soru karşımıza çıkmaktadır. Bu tip sorulardan korkulmaması gerekir. Sorularda tamlamalara en çok…

Fiilde Çatı Özelliği

Fiilde Çatı Özelliği Fiilde Çatı Özelliği konusunda Özne - Yüklem ilişkisi ve Nesne - yüklem ilişkisi olmak üzere iki başlıkta işleyeceğiz.Dil sorularında en sık…

Zarf

Zarf Zarf konusu tamamı ile sıfat ile aynıdır. Aralarındaki fark ise sıfat ismi nitelerken zarf cümledeki fiil veya fiilimsileri nitelemektedir. Bir cümlede fiil…

Zamir (Adıl)

Zamir (Adıl) Zamir (Adıl) Adların yerini tutan sözcüklerdir.Zamir konusu sıfat gibi KPSS 'de karşımıza hem soru olarak gelebilmekte hemde bazı soruların…

Sıfat

Sıfat Sıfat , ilk okuldan beri görmüş olduğumuz fakat bir türlü öğrenemediğimiz veya yeterince kadar öğretilemeyen bir konu olarak yine karşımıza çıkıyor.Soru…

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Cümlede Anlam konusu KPSS 'de sık sık karşımıza çıkmakta olup denemelerinde vazgeçilmeyen soru tipidir.Bu konuya çalışırken örnekleri iyi kavrayarak…

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Sözcükte Anlam Türkçe dersinin ilk ünitesidir. Bura da  3.sınıftan beri öğrenip durduğumuz konuları tekrar öğrenmeye çalışıyoruz. Genel Anlam…