KPSS A ve B Grubu Atamaları

KPSS A GRUBU KADROSU NEDİR ?

Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kadroları; KPSS A kadrosu ve KPSS B kadrosu olarak ikiye ayrılır. Bu iki kavramı genişçe ele almak gerekirse, KPSS A kadrosu daha çok üst düzey yönetici personel alımına yöneliktir. Kariyer kadroları olarak da tanımlanan KPSS A kadrosu sınavlarına yalnızca İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvuru yapabilmekteydi. Şu an bu fakülte sınırlamaları genişletilmiş olsa da alımlarda ağırlık yine belirtilen fakülteler üzerinden yapılmaya devam ediyor. KPSS A grubu memur alımları ise 35 yaş ile sınırlandırılmış durumda.

KPSS A GRUBU KADROSU NE İŞ YAPAR ?

KPSS A grubu kadrosuyla işe alınan kişiler; kaymakam adaylığı, gelir uzmanı, vergi müfettiş, vergi denetmeni, kontrolör gibi üst düzey kadrolarda işe alınır. KPSS A grubu için alınan puanlar iki yıl süreyle kullanılabilir. KPSS A grubu kadrosu ile işe giren kişiler üç yıl deneme sürecine tabii tutulur. Kişiler bu süreçte stajyer ya da aday kabul edilirken, yeterlilik sınavlarını ve bitirme tezini başarıyla sonuçlandıran kişiler uzman olmaya hak kazanır.

KPSS A GRUBU KADROSU NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

KPSS A grubundan yeterli puan alan kişiler aşağıdaki resmi kurum ve dairelerde çalışabilir;

 • Sosyal Sigortalar Kurumu
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • TBMM
 • Vergi Daireleri
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Kalkınma Bankası
 • PTT
 • Maliye Bakanlığı

KPSS A GRUBU DERSLERİ NEDİR ?

KPSS A grubu sınavlarına girmek isteyen kişiler başlıca 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan mükellef olurlar. Daha sonra Alan Bilgisi sınavına giren adaylar; Muhasebe, İşletme, İktisat, İstatistik, Kamu Yönetimi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Maliye derslerinden sorumludur. 

KPSS B GRUBU KADROSU NEDİR ?

KPSS A grubu kadrosunun tanımının dışında kalan her aday, KPSS B grubu kadrosuna tabii tutulur. Mühendisler, hemşireler, psikoloji mezunları, sosyoloji mezunları, mimar ve benzeri tüm nitelikteki adaylar KPSS B grubunun sınavlarına dahil edilir. A Grubu sınavlarında olduğu gibi herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. . Ayrıca, KPSS A grubu atamaları yalnızca belli başlı bölümler ile sınırlandırılmışken B grubu atamalarda böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. B grubu atamaları için adaylar diplomalarında bulunan yetkinlik durumlarına göre farklı farklı sınavlara tabii tutulur.

 KPSS B grubu kadrosuna alımlar iki yılda bir yapılır ve alımlar çift yıllara denk gelecek şekilde hazırlanır. Örneğin devlet memuru olmak isteyen bir mühendis, 2020, 2022, 2024 yıllarında istihdam edilebilmektedir. Atamalar “Merkezi” ve “Kurumsal” atama olarak iki şekilde gerçekleştirilir.

MERKEZİ ATAMA VE KURUMSAL ATAMA NEDİR ?

Devlet Personel Başkanlığı (DBP) tarafından yayınlanan ve ülke genelindeki kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kontenjan listesine ÖSYM tarafından atama yapılması işlemine merkezi atama adı verilir.  Kurumsal alım ise; merkezi atamadan farklı olarak anlık ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjan dışı personel istihdamına verilen isimdir. Kurumsal atamalar yalnızca istisnai durumlarda yapılır.

KPSS B GRUBU DERSLERİ NEDİR ?

B grubundan atanmak isteyen adaylar da A grubunda olduğu gibi ilk etapta Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına girmek mecburiyetindedirler. Bu kapsamda adaylara; Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık sorularından oluşan sınav kitapçığı verilir.

KPSS B grubu atamalarına dahil olmak isteyen kişiler şu kurum ve kuruluşlarda çalışabilir;

 • Gümrük Müsteşarlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Adalet Bakanlığı
 • Makine Kimya Endüstrisi
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş

Ayrıca; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü de KPSS B atamalarıyla personel alımı yapmaktadır. Bu doğrultuda; polis, jandarma, astsubay, uzman çavuş ve buna benzer statüde görev almak isteyen kişiler B grubu atamaları için sınavlara dahil olmalıdır.