Zarf

9

Zarf

Zarf konusu tamamı ile sıfat ile aynıdır. Aralarındaki fark ise sıfat ismi nitelerken zarf cümledeki fiil veya fiilimsileri nitelemektedir. Bir cümlede fiil veya fiilimsi yoksa o cümlede zarfı arayamayız.

 • Fiil ya da fiilimsiye sorulan Nasıl ? sorusuna cevap verir.
 • Ör: Hızlı gitmek.
 • Ör: Kolay yürümüyor.

 

 

a) Zaman Zarfı

 • Fiil ya da fiilimsiye zaman yönüyle sorgular.
 • Ör : Sen gülünce güller açar gül pembe.
 • Ör : Artık sevmeyeceğim.

 

 

b) Miktar Zarfı

 • Miktar yönüyle fiil veya fiilimsi sorgulanır.
 • ÖrAz çalıştık çok kazandık.

 

 

c) Yer Yön Zarfı

 • Kelime ek alırsa “isim” dir.
 • Kelime ek  almaz ise “zarf” dır.
 • Ör: Sesi duyunca aşağa indi. (-Zarf)
 • Ör: Sesi duyunca aşağıya indir. (-İsim)
 • Ör: Sesi duyunca aşağa kata indi. (-Sıfat)

 

 

d) Soru Zarfı

 • Fiili veya fiilimsiyi soru yönünden sorgular.
 • Ne ve Neden sözcükleri  “Niçin” anlamında ise soru zarfıdır.
 • Örnek : Ne konuşup duruyorsun ? (Soru Zarfı)
 • Örnek : Ne yöne yürüdüler . (Soru Sıfatı)

 

 

e) Derecelendirme Zarfları

 • Fiil veya fiilimsiyi niteleyen zarfın derecesini arttırır ya da azaltır.
 • Örnek : Epey güzel konuştu.
 • Örnek : Çok şık giyindi.
 • Örnek : Gayet başarılı sunum.