TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları ‘nı sırayla inceleyelim.

 

Soru

 • Bakanlar kurulu sözlü veya yazılı cevaplaması üzerine başbakan ya da bakanlardan bilgi istemek.
 • Devlet sırları veya ticari sırlar soru olarak istenemez.
 • Soru önergesini en az bir milletvekili verebilir.

 

 

Genel Görüşme

 • Genel kurulda toplantı yapılmasıdır.
 • Oylama ve rapor hazırlanmaz. Konuşulan her şey orada kalır.
 • 20 milletvekili , bakanlar kurulu , siyasi parti grupları teklifi ile oylama yapılır.
 • Devlet sırrı veya ticari sır için başvurulması yasaktır.

 

 

Daha fazla mesaj

Yargı Organı

Meclis Araştırması

 • Bakanlar kurulu , siyasi partiden en az 6 kişi , en az 20 milletvekili ile başvuru yapılır.
 • Komisyon tarafından rapor hazırlanır , mecliste okunur.Araştırma sonucu elde edilen rapor gensoruya zemin hazırlar.

 

 

Gen Soru

 • Siyasi sorumluluğu vardır. (Rütbe düşme , sıfat kaybetme)
 • Tek bilgi edinme ve denetim yöntemi
 • İlgili bakan veya başbakan için verilir.
 • Siyasi parti grupları , 20 milletvekili talep eder.
 • Üye tam sayısının salt çoğunluğu kadar çıkar ise bakanlık düşer.
 • Başbakan için ise hukümet düşer.

 

 

 

Meclis Araştırması

 • Cezai sorumluluğu vardır.
 • Bakanın veya başbakanın görevi ile ilgili (1/10) bir salt çoğunluğu oy verir ise yüce divana sevk edilir.