Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız ) olarak ikiye ayrılmaktadır.Hakim bir davada yazılı ve yazısız kaynaklara bakmak zorundadır.Yardımcı kaynaklara ise isteğe göre bakmaktadır.Bu konuda sorular direk hiyerarşi olarak da sorulabilir bu sebeple aşağıda gösterilecek piramiti ezbere bilmeniz gerekmektedir.

 

1.Yazlı Kaynaklar (Asli)

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )
Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Yazılı kaynaklara hakimin bakma mecburiyeti vardır. Bu kaynakların en önemlisi ve önem sırası hiyerarşi olarak yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.

 

Anayasada adı geçmeyen Adsız Düzenleyiciler:

  • Genelge
  • Tebliğ
  • Yönerge

 

Daha fazla mesaj

Yargı Organı

Olağanüstü Yönetim Usulleri

 

2.Yazısız Kaynaklar (Tali)

Herhangi bir kuruluş ya da devlet tarafından konulmayan toplumlarda kendiliğinden oluşmuş kurallardır.Memleketin her noktasında bu kurallar bilinir ve inanışı olmalıdır.Hakim bu kaynaklara başvurmak zorundadır.

  • Örf – Adetler
  • Yarıcılık ve Ortakçılık gibi kurallar.

 

3.Yardımcı Kaynaklar

Hakim bu kaynaklara bakmak zorunda değildir.

   — İçtihatlar (Yargı Kararları)
Konu ile ilgili yargı organları tarafından verilmiş önceki davaların kararlarına verilen addır.

   — Bilimsel Görüş
Hakkında net bir karara bağlanamayan duruşmalarda hukuk bilimcilerine veya önemli hukuk kitaplarına başvurulmasıdır.