Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

1

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri ni madde madde inceleyelim.

 • Yürütmenin sorumluluk taşıyan tarafıdır.
 • Başbakan milletvekillerinin arasından seçilmek zorundadır ; bakanlar kurulu üyeleri milletvekili olmak zorunda değildir.
 • Başbakanı Cumhurbaşkanı seçer .
 • Bakanlar kurulunu başbakan seçer. Cumhurbaşkanı onaylar.
 • Bakanlığın kurulması ve isminin değişmesi kanun ile gerçekleşir.
 • Bakanlar kurulu göreve başladıktan sonra programını okur.
 • Toplanan milletvekilleri yarısından bir fazlası evet derse güven oyunu alır .
 • 45 gün bakanlar kurulu toplanma süresi vardır.
 • Bir bakanın koltuğu boşaldığında 15 gün içinde dolması lazımdır.
 • Bakanların her biri bireysel olarak başbakana karşı sorumludur.
 • Başbakan kolektif olarak meclise karşı sorumludur.
 • Genel siyaseti yürütür.
 • Tüzük ve yönetmenlik çıkarır.
 • Milli güvenliği sağlar.
 • Kanun tasarısı hazırlamak.
 • Bakanlar kurulu kararnamesi hazırlamak.
 • KHK çıkarmak.
 • Olağan üstü hal ve sıkı yönetim ilan etmek.
 • Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak.
 • Bütçe kanunu tasarısı hazırlamak.

 

 

Daha fazla mesaj

Yargı Organı

Başbakanın Görevleri

 

 • Bakanlar kuruluna başkanlık etmek.
 • Yönetmenlik çıkarmak.
 • Milli Güvelik Kuruluna katılım yapmak.
 • Bakanları seçmek ve görevlerinden alınmalarını cumhurbaşkanına önermek.
 • Bakanlar arasındaki organizasyonu sağlamak.