Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı bireye doğuştan tanındığı ve gelişen şartlara ve günümüz koşullarına göre kendisini korumasında yardımcı olan ayrıcalıklardır.Hakkın kazanılmasında “ iyi niyet “şartı aranır. Hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise ” dürüstlük ” kavramıdır.

Maddi Haklara  :Mal
Manevi Haklara : Kişilik  adı verilir.

 

Mutlak Hak : Herkesin herkese karşı ileriye sürebildiği haklara verilen addır.

Nispi Hak : Sadece kişiler arası olan haklardır.

Ayni Hak : Maddi eşyalar üzerinden doğan herkese karşı ileri sürebildiğimiz haklara verilen addır.(Mülkiyet)

Devredilen Hak : Başkasına intikal eden hak türüdür . (Ör: Mülkiye , Oturma)

Devredilemeyen Hak : Miras yoluyla dahi devredemediğimiz hak türüdür. (Velayet)

Alalade Hak : İçindeki haklar tükenmekle bitmeyen hak türüdür. (Vesayet , Velayet)

 

 

Hakkın Korunması 

 

  • Meşru Müdafaa : Malına veya canına yapılan saldırıyı savurmaktır.
  • Zaruret Hali : Tehlikeden kurtulmak için başkasının malına bilmeden zarar vermektir.
  • Kuvvet Kullanma : Kişinin kendisini ani ve kolluk kuvvetlere haber vermeyecek pozisyonda iken kuvvetle korumasıdır.

 

 

Kurucu Yenilik Doğuran Haklar

Hak sahibinin tek taraflı olarak yaptığı bir irade beyanı ile yeni bir hukuk doğmasıdır. Kira kontratı yapmak buna bir örnektir.

 

 

Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar

Bu hak türünde yeni bir hukuk doğmaz. Var olan hukuki hakkın değişimdir. Örnek olarak  aldığınız bir ürünün bozuk çıkması dahilinde fişiniz ile gidip ürünü değiştirmenizdir.

 

 

Bozucu Yenilik Doğuran Haklar

Hak sahibinin tek taraflı olarak verdiği bir beyan ile var olan hakkın tamamen bozulması veya ortadan kalkmasıdır. Örneğin bir polis memurunun istifası.