I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

8

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğini gösterir.
 • Kurucusu Bumin Kağan’dır.
  —-> İlk kez “kağan” unvanı kullanılmıştır.
 • Devletin merkezi “Ötügen“‘dir.
 • En parlak dönemi “Mukan Kağan” dönemidir. —> Çıkmış Soru

 

Daha fazla mesaj
Köktürk
 • Köktürkler , Sasaniler ile anlaşma yaparak Akhunlar’ı yıktılar.
 • Köktürkler , Bizans ile anlaşma yaparak Sasanilere saldırdı ama yıkılmadı.
 • Orta Asya’dan Bizansa ilk gönderilen elçi Köktürk elçisi ” Maniech Monyak” dır.
 • Köktürk devleti ilk defa Orta Asya’da Bizans ile ilişki kuran devlettir.
 • Çin’in Köktürk devletine yaptığı baskı ile I.Köktürk devleti yıkıldı.
 • 50.000 Türk Çin devletine geçmiş oldu.

Zaman geçtikten sonra Çin içerisinde 49 yiğit Kürşad Ayaklanmasını gerçekleştirdi.Bu ayaklanma Kutluk Devleti olan II.Köktürk devletinin oluşmasında motive bir güç sağlamıştır.