Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Türklerin kurmuş olduğu bir çok Türk boyu ve devleti bulunmaktadır.Bunları bazıları tarih içinde yok olmuş bazıları da günümüze kadar kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir.

Avarlar

 • Boyan Han tarafından kurulmuştur.
 • Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular.
 • Juan Juan Türkleri olarak da anılmaktadırlar.
 • Bir diğer adlarıda Apar’lar dır.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti özelliğine sahiptirler.(Sasaniler ile birlikte kuşattılar)
 • Frank saldırıları sonucunda yıkıldılar.

Uzlar 

 • Oğuzların Müslüman olanlarına “Oğuz” Hristiyan olanlarına ise “Uz” denir.
 • Bizans’ta ücretli askerlik yapmışlardır.
 • Malazgirt savaşında taraf değiştirerek Türklerin yanında savaşmıştır.Savaşın seyrinde önemli değişikliğe yol açmıştır.
 • Günümüzde Romanya ve Moldova’da hala UZ olarak yaşayanlar bulunmaktadır.
 • Günümüzde kendilerine “Gagavuz Türkleri “de denmektedir.

Peçenekler

 • Tarihte boy olarak yaşamışlardır.
 • Bizans içerisinde Uzlar gibi ücretli askerlik yapmışlardır.
 • Malazgirt Savaşın’da Türkler tarafına geçmişlerdir.

Macarlar

 • Macaristan’da Türkoloji Enstitüsü kurmuşlardır.
 • Günümüz’de 2008 yılından itibaren Türk Kurultayı düzenlemektedirler.
Daha fazla mesaj

Bulgarlar

 • Bulgarlar “İtil Bulgarları” ve “Tuna Bulgarları” olarak ikiye ayrılmaktadırlar.
 • Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir.İlk defa “Çar” unvanını kullanmışlardır.
 • İtil Bulgarları Müslümanlığı benimsemiştir.İlteber Almış Han zamanında İslamiyeti kabul ettiler.

Hazarlar

 • Tek Musevi Türk devletidir.
 • Günümüz Rusya’sındaki Kürk yolunda Kürk satarak zenginleştiler.
 • Kendilerine ait paralı askeri olan tek Türk devletidir.
 • Yaşadıkları dönemde huzur olduğu için ve Hazar bölgesinde yaşadıkları için “Hazar Barış Çağı” adı verildi.
 • İçlerinde bulunan Müslümanların başına “hazz” adı verilen din adamlarını atadılar.

Sibirler

 • Kelime manası “Yoldan Sapan” demektir.
 • Sibirya’ya adlarını vermişlerdir.

Kıpçaklar (Kumanlar)

 • Kelime manası sarı saçlı sarımtırak dır.Kıvanç Tatlıtuğ tiplidirler.
 • Karadeniz’in kuzeyinde yaşadılar.
 • Daha sonraları Altınorda devleti himayesine girdileri.
 • Codex Cominicus sözlüğünü yazdılar.
 • Eyyübiler ve Memlük ordularında asker olarak görev yaptılar.
 • Oğuz boyu ile yaptıkları sert mücadeleler “Dede Korkut Hikayeleri” ne konu olmuştur.
 • Ruslar ile yaptıkları mücadeler ise ” Igor” destanına konu olmuştur.