Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

12

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri ikiye ayrılır kır ve kent olmak üzere.Coğrafyamız gereği çeşitli arazi yapısına sahip olduğumuz için yerleşme çeşitliliği de farklılık göstermektedir.Yerleşmeler yapılırken aranırken ilk koşul su olanağıdır. Bir yerde su olanağı imkanı fazla ise oradaki yerleşme dağınıktır.Fakat bir alanda su yok bir ya da iki noktada su var ise oradaki yerleşme topludur.Yerleşme suyun çıktığını noktanın etrafına toplanmıştır. İç Anadolu bu konuda güzel bir örnektir. Dağınık yerleşmede ise Karadeniz örnek verilebilir.

Yerleşme Çeşitleri

Kır Kent
Köy KöyAltı Nüfusa Göre Fonksiyona Göre

 

Köyaltı Yerleşmeleri

Devamlı Yerleşme

 

Daha fazla mesaj

Türkiye’de Sanayi Bitkileri

 • Mahalle : Batı Karadeniz
 • Divan: Batı Karadeniz ,bir kaç mahallenin birleşmesi ile oluşur.
 • Mezra : Doğu Anadolu , Hayvancılık yapılır 
 • Çiftlik : Ege , Marmara , İç Anadolu  ; Tarım ve hayvancılık yapılır.

 

Geçici Yerleşme

 • Kom : Doğu Anadolu ; Hayvancılı yapılır.
 • Oba : Akdeniz ve İç Anadolu  ; Çadır kurarak hayvancılık ve tarım yapılır 
 • Dam : Ege ; Balıkçılık yapılır.
 • Ağıl: Sığır , koyun yetiştirmek için yapılan çitli yer.
 • Yayla : Yazlık hayvanları otlatma ; Karadeniz ve Akdeniz

 

Dokularına Göre Yerleşmeler

 • Dağınık Yerleşme :Bu bölgelerde su her yerde vardır ve engebe oranı fazladır.Tarım arazisi az ve parçalıdır.
  Ör: Karadeniz
 • Toplu Yerleşme : Bu bölgelerde su sorunu vardır. Engebe yok düzlük arazidir.
  Ör:İç Anadolu , Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu
 • Çizgisel Yerleşme : Akarsu boyu olan yerleşme tipidir. 
  Ör:Amasya

 

 

Mesken Tipleri

 

 • Ahşap : Karadeniz’de görülür.

  Tonoz Evi
 • Taş : Akdeniz (Kayaç) , İç Anadolu (Tüf , Andezit) , Güney Doğu Anadolu (Bozalt) halinde görülür.
 • Kerpiç : Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu ‘da  Karasal İklimin hakim olduğu yerlerde.En güzel örneği Urfa – Harran ‘da bulunan Tonoz Evi’ dir.
 • Beton :  Nadir bulunur , şaka şaka her yerde var maşallah .Bir çimento fabrikası olsun yeter. 🙂