Türkiye’de Göç

8

Türkiye’de Göç

Türkiye’de Göç kavramı çok eski dönemlerde başlayan ve günümüzde hala farklı bir yoldan devam etmekte olan bir kavramdır.Göç kavramı KPSS ‘nin sevdiği kavramlardan biridir.Göç insanların istekleri veya mecburiyetleri sonucu gerçekleştirdikleri işlemdir.Göçler eğitim , ekonomik veya siyasal sebeplerden gerçekleşmiş olabilir.

İç Göçler

Kır –> Kent
Kent –> Kent
Kent –>Kır
Mevsimlik Göç

 

İç Göç Nedenleri

 • İşsizlik
 • Kan davaları
 • Hizmet yetersizliği
 • Terör
 • Tarımda makineleşme
 • Toprağın mirasla parçalanması
 • Erozyon
Daha fazla mesaj

Türkiye’de Sanayi Bitkileri

İç Göçü Önlemek İçin Nelere Yapılabilir

 • Sulu tarıma geçmek
 • Hayvancılığa önem vermek
 • Hizmetleri arttırmak

 

Dış Göçler

 • İşçi göçü
 • Beyin göçü
 • Mübadele
 • Mülteci

 

Dış Göç Sonuçları

 • Alt yapı sorunları
 • Hizmette aksama
 • Trafik
 • İşsizlik artar
 • Gecekondulaşma
 • Hava kirliliği