Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

5

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller , Çağdaş ve Geleneksel olarak ikiye ayrılır. Çağdaş Modeller : Gelişimsel Model ve Bütünsel Model ; Geleneksel Modeller : Tepkisel Model ve Önlemsel (Önleyici) Modellerdir..Önce sizlere sınıf yönetiminde kullanılan iki yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bir yıllara bölmek gerekirse Geleneksel Yaklaşım 2007 lere kadar olan döneme diyebiliriz sanırım. Bizim çocukluğumuz geleneksel yaklaşım  ile geçmiştir.2007 sonrası döneme ve  şimdiki dönemlerde ise okullarda çağdaş yaklaşım uygulanmaktadır. Bu iki dönemin özelliklerini alt tarafta madde madde inceleyelim.

 

Çağdaş Dönem Geleneksel Dönem
Öğrenci Merkezlidir Öğretmen Merkezlidir.
Demokratik ortam vardır. Otokratik ortam vardır.
Öğrencinin ihtiyaçlarına odaklıdır. Öğretmen ve içerik odaklıdır.
Kurallar öğrenciler ile beraber belirlenir. Kuralları öğretmen belirler.
Öğretmen rehber , öğrenci aktiftir. Öğretmen aktif , öğrenci pasiftir.
Öğrenme odaklıdır. Disiplin odaklıdır.
Etkinlik temellidir. Konu temellidir.

 

Geleneksel Modeller

 

a.) Tepkisel Model

 • Olumlu davranışa ödül , olumsuz davranışa ceza vardır. Ödül , Aferin olabilir ceza da sözlü tepki olabilir.
 • Önceden önlem alınmaz . Tepki öğrenciye yöneliktir.
 • Öğrenci davranışı sergiler , öğretmen tepki gösterir.
  Örnek : Sınıfta yaramazlık yapan dersi dinlemeyen öğrenciye sözlü olarak uyarılar yapan öğretmen.

 

b.) Önlemsel (Önleyici) Model

Daha fazla mesaj

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları

 • Sınıf önceden belirtilmiş kural ve yaptırımlara yöneltilir.
 • Temel amaç istenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önlem almaktır.
 • Müdahaleler bireyden çok gruba yöneliktir.
  Örnek : Bir sınav yapacağı zaman arkadaşından kopya çekeceğini düşünen iki arkadaşı sınavdan önce ayrı sıralara koymak.

 

 

Çağdaş Modeller

 

a.) Gelişimsel Model

 • Kuralların belirlenmesi ve uygulamasında çocukların gelişimsel özellikleri ve düzeyleri dikkate alınır.
 • Yaş büyüdükçe kuralların uygulamasındaki esneklik payı azalır.
 • Gelişimsel model sorularında çocukların gelişimsel ödevleri veya görevlerinden bahseder ya da konuyu herhangi bir gelişim özelliğine bağlar buna dikkat etmek gerek.
  Örnek : Çocuklara verilecek ödevlerin fiziksel , duygusal , zihinsel  ve toplumsal gelişim düzeylerinin dikkate alınarak verilmesi.

 

b.) Bütünsel (Sistem) Modeli

 • Yukarıda gösterdiğim modellerden en az ikisi bir arada kullanılması gerekir.
  Örnek :Öğrencinin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak önlem alınması gerekir. /
  Gelişimsel + Önlemsel = Bütünsel

 

Not : Konumuz bitmiştir soru bankalarınızda ki tüm Sınıf Yönetimi Modelleri sorularını çözmeyi unutmayınız. Aklımız çözdüklerimiz sorularda değil çözmediklerimizde.