Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri KPSS de madde madde sorulup hangisi görevi değildir şeklinde de karşımıza çıkabilir.Maddeler halinde bir sınıf rehber öğretmeninin rehberlik hizmetleri kapsamındaki görevlerini inceleyelim.

 

Daha fazla mesaj

Görevleri

  • Rehber edeceği sınıfın yıllık rehberlik çalışma planını hazırlar ve bir kopyasını da rehberlik servisine verir.
  • Rehber öğretmenlerle iş birliği içerisinde öğrencilere bölüm , alan veya gidecekleri bir yüksek okul için seçimde yardımcı olurlar.
  • Sınıfa yeni gelen öğrencilerin dosyalarını rehberlik servisi ile iş birliği içinde inceler .
  • Sınıf için yapılan çalışmaları , önerileri ve değerlendirmeleri yıl sonunda bir rapor ile okulun rehberlik servisine sunar.
  • Okul müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.
  • Sınıfındaki öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre gerekli kulüp faaliyetlerine yöneltir.Bu kulüp faaliyetlerine etkili şekilde katılmalarını sağlar.
  • Sahip olduğu sınıfa mesleki ve eğitsel rehberlik sunar.
  • Sınıfındaki öğrencilerin özel bilgilerinin gizliliğini korur. Extrem durumlarda bu gizlilik ihlal edilebilir. (İntahar , şiddet vs.)
  • Sınıfta sorunlu öğrenci varsa ilk ön görüşmeyi sınıf rehber öğretmeni yapar ardından gerekli durumlarda okul rehber öğretmeni , müdür veya aileler ile iş birliğine başvurur.