Rehberlik Hizmetleri

11

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri içerisinde çok çeşitli hizmetler mevcuttur.

 

1.) Psikolojik Danışma Hizmeti

Bireyin kendini tanıması , geliştirmesi için uzman kişilerden profesyonelce verilen yardıma psikolojik danışma hizmeti denir.

 

2.) Oryantasyon (Duruma Alışma) Hizmeti 

Öğrencilere okulu , çevreyi ve yararlanabilecek imkanları tanıtmaktır.Üniversite birinci sınıfta üst sınıflardan gelen bir kaç öğrenci genelde oryantasyon çalışması yapmaktadır.

 

3.) Yönetme ve Yerleştirme Hizmeti

Öğrencinin yönelebileceği bir üst eğitim kurumu ya da iş imkanları hakkında öğrenciye bilgi vermektir. Öğrenci verilen bilgi karşısında kendisine en uygun kararı verecektir.

 

4.)  Sevk Hizmeti

Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin çaresiz kaldığı zamanlarda rehberlik araştırma merkezine  , psikiyatri servisine vs. yönlendirilme hizmetidir.

 

5.) İzleme Hizmeti

Yapılan çeşitli rehberlik yardımları sonucu ortaya çıkan sonucu görmek için izleme hizmeti kullanılır.

 

6.) Araştırma ve Değerlendirme Hizmeti

Araştırma sonucu ele geçen belgelere bakarak değerlendirme yapılır.Amacım sadece bir anket sonucuna ulaşmaktır.Burada araştırma sonucu güçlü ve zayıf yanlar tespit edilebilir.

 

7.) Müşavirlik

Psikolojik danışman ve öğretmen , yönetici , veli ,polis iş birliğine verilen addır. İş birliği , yardımlaşma , etkileşim kurmak onlara rehberliği anlatmaktır.Burada öğrencilerin gelişimi için yardım ilişkisi kurulmaktadır.

 

8.) Çevre ve Veli İlişkileri Hizmeti

Veli toplantısı düzenleme , veli ile anlamlı olumlu ilişkiler kurma , çalışmalar hakkında velilere bilgi vermek , 6/c Whatsapp grubu kurmak 🙂

 

9.) Program Hazırlamak ve Geliştirmek

Okullarda öğrencilere uygun rehberlik programının hazırlanması ve geliştirilmesi hizmetidir.