Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri her okulda evrenseldir.

 

Daha fazla mesaj

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili…

Görevleri

  • Sınıf öğretmenlerinin yıllık sınıf rehberlik programlarını yürütmelerinde onlara rehber olmak.
  • Sınıf rehber öğretmenleri ile toplantılar yaparak sınıflarda bulunan problemli ve rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin çözümleri için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Okulun disiplin kurallarını , öğretim programını , sınıf geçme kurallarını öğrencilere açıklayıcı bir şekilde sunmaktır.
  • Okula yeni gelen öğrencilerin adaptasyon süreçlerine yardımcı olmak.
  • Öğrencilerin ilgi , yetenek ve becerilerini ölçmek için öğrencilere testler uygulamak.
  • Danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin gelişimini takip etmek.
  • Öğrencilerin gidebilecekleri okulları ve seçebilecekleri meslekleri araştırıp öğrencileri bu konuda bilgilendirmek.
  • Öğrencilerin başarı veya disiplin durumlarını velilere bilgilendirmek.
  • Alanıyla ilgili gelen resmi yazılara cevap verir ve kayıtlar tutar.
  • Zeka geriliği olan veya üstün zekalı öğrencileri tespit eder ve koordinatör rehber öğretmene bu bilgileri iletir.