Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri on dört maddeden oluşmaktadır. Bu temel ilkeler eğitim öğretim hayatımızın değişilmez parçaları ve ilkeleri olmaktadırlar. Her Türk vatandaşının almak istediği eğitimi özgürce ve temel ilkeler etrafında fırsat eşitliği içerisinde almasını sağlayan Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri ‘ni madde madde inceleyelim.

 

Daha fazla mesaj

Temel İlkeler

 

 1. Genellik ve Eşitlik : Kimseye ayrıcalık tanınmadan herkese eşit şekilde verilen eğitimdir.
 2. Ferdin ve Toplumun İhtiyacı : Bireyin ve toplumun eğitime olan ihtiyacını gidermek için yapılır.
 3. Yöneltme : Bireye bir sonraki eğitim kademesini seçmeye yardımcı olmaktır.
 4. Eğitim Hakkı : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin eğitim hakkı vardır.
 5. Fırsat Eşitliği : Kadın – Erkek eşitliği , maddi açıdan ülkenin bir ucundaki vatandaş ile diğer ucundaki vatandaşın gördüğü eğitimin eşit olması ,maddi imkanı düşük olanlara burs bağlanması.
 6. Süreklilik : Eğitimin insan hayatı boyunca devam etmesidir.
 7. Demokrasi Eğitimi : Eğitimin bir diğer amacı da hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek.
 8. Laiklik : Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Dini eğitim okulda verilir.
 9. Bilimsellik : Müfredat bilimselliğe aykırı olmamalıdır. Bilimi aykırı düşünmemelidir.
 10. Planlılık : Eğitim – Öğretim belli bir plan ve program dahilinde gerçekleştirilmelidir.
 11. Karma Eğitim : Kız ve Erkek öğrencilerin bir arada eğitim görmesidir.
 12. Okul Aile İş Birliği : Okul veli ve yönetimin iş birliği içinde çalışmaları yürütmesidir.
 13. Her Yerde Eğitim : Milli eğitim amaçları her yerde fırsata çevrilir.
 14. Atatürk İlke ve İnkılaplarına Uygun Eğitim Verilmelidir.