Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Temel kavramlar içerisinde eğitim , öğretim , kültür , kültürleşme vs. gibi konulardan sizlere söz edeceğim.Eğitim bir kültürlenme süreci olduğundan eğitim ve kültürlenme iç içe bir süreçtir. Bu konudan KPSS ‘de bir soru gelme ihtimali vardır.

Başlıyoruz !

 

Eğitim : Anne karnında olgunlaşmaya başladığımız dönemden ölüm anına kadar yaşamımızda meydana gelen her türlü davranış değişikliğine  denir.Her davranış değişikliği bir eğitimdir.

 

Öğretim : Eğitimin planlı , programlı ve kasıtlı istenerek yapılan yönüdür. Eğitimden farkı olumluya dönük olmasıdır.

 

Yaşantı : Bireyin direk katıldığı , algıladığı , eylemlerde bulunduğu , gözlediği ve çevresiyle girdiği etkileşimin tamamına yaşantı denir.

 

Kültür :  Bir önceki kuşaktan alınan ve devam edilen sosyal , ekonomik , felsefe , töre ,sanat dil yöntem ve işlevlerinin tümüne kültür denir.

 

Eğitim – Kültür İlişkisi : Eğitim bir kültürlenme sürecidir. Eğitim yoluyla kendi kültürümüzü çocuklarımıza aşılarız.

 

Kültürlenme : Bir insan doğup büyüdüğü yörenin kültürünü benimsemesidir.

  • Gelişi Güzel : Planlı programlı bir süreç değildir. Rastgele gelişir.
  • Kasıtlı : Okulda yapılan planlı programlı kültürlenmedir.

 

Kültürel Emperyalizm : Bir ulusun kendi kültürünü diğer uluslara aşılamasıdır.Günümüzde Amerikan kültürünün ülkemize aşılanma sürecine şuan tanıklık etmekteyiz.

 

Kültürel Şok : Köyden indim şehre olarak düşünebiliriz. Farklı kültürü görünce şaşırmak.

 

Kültürel Asimilasyon : Zayıf olan kültür ile güçlü olan kültür bir arada yaşarken zayıf olanların yavaşla kaybolması Çin içinde yaşayıp asimile olmaktan çekindiğimiz için göç etmemiz gibi.

 

Kültürleşme : Farklı iki kültüre sahip vatandaşın bir birlerinin kültürlerinden bahsetmesidir. A kümsei ile B kümesinin kesişim noktası diyebiliriz.

 

Kültürlenme :  Farklı iki toplumun kültürel ögelerinin birleşiminden , özgün bir kültürün oluşmasıdır.