Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri ‘nin amacı bize yol gösterecek olacak etkenleri düşünmektir. Peki bunlar nelerdi madde madde inceleyelim.

 

Psikolojik Temel

 • İnsan “ Nasıl Öğrenir ? “sorusuna cevap arar.
 • Burada amaç psikolojinin programa nasıl katkısı olacağını amaçlar.
 • Bir programa yöntem ve teknik seçiminden bahsediliyor ise burada yer alır.
 • Öğrenme sürecinin hazırlanması ve düzenlenmesi bu temele dayanır.

 

Felsefi Temel

 • Hedefleri seçilmesi en etkili alanıdır.
 • Hedef Ne ? , Amaç Ne ? Sorularına cevap arar.
 • Okul ve sınıf ortamlarının düzenlenmesi ne yön verir.
 • Hedefleri düzenlemede felsefeden yararlanılır.

 

Felsefe Alanları

Daha fazla mesaj
 • Epistomoloji :  Bilginin doğruluğu ve yanlışlığı
 • Ontoloji : Varlık
 • Mantık : Akıl Yürütme
 • Aksiyoloji :Değer , Sanat ,Ahlak

 

 

Ekonomik Temel

 • Hangi olanak ile sorusuna cevap arar.
 • İsraftan kaçınır.
 • Ekonomik kalkınmayı destekleyen programlar yapılmasını ister.

 

 

Sosyal (Toplumsal) Temel

 • Burada programda toplum beklentileri ön plandadır.
 • Hedefler belirlenirken toplumun ihtiyaçlarından bahsediyor ise cevap sosyal temeldir.

 

 

Bireysel Temel

 • İlgi , yetenek ve ihtiyaçlara önem verir.
 • Birey en önemli  temeldir.
 • Tüm seçilecek amaç , hedef , konu birey ve özellikleri için belirlenir.
 • Bireyin ihtiyaçlarına göre hedefler oluşur.