Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar

Eğitim ve öğretimi etkileyen başlıca dört adet felsefi akım mevcuttur. Bu akımlar idealizm ,realizm,pragmatizm ve varoluşçuluk akımlarıdır. Bu akımlar direk soru olarak gelebilmektedir. Kısa kodlamalar yaparak bu Felsefi Akımlar ı zihnimize yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk felsefi akımını incelemeye başlayalım.

 

Realizm Akımı

 • Bir diğer adı ” gerçekçilik ” tir.
 • Dünya maddi ve manevi tüm gerçeği ile mevcuttur.
 • Bir insan ne kadar biliyor ise o kadar vardır.
 • Var olan her şey gerçektir.
 • Duygulardan çok , akıl ve nesnellik önemlidir.

 

 

İdealizm Akımı

Daha fazla mesaj
 • Gelenekciliktir.
 • Gerçek olan şey ” akıl ” dır.
 • Düşünmeye önem verir.
 • Hedeflerden kolay kolay vazgeçmezler.
 • Sezgisel düşünmeye önem gösterir.

 

 

Pragmatizm Akımı

 • Faydacılıktır.
 • Faydalı işler iyi işlerdir.
 • Problem çözme ,demokrat birey yetiştirmeyi amaçlar.
 • Değişmeyen bilgi yoktur.
 • Eğer bir bilgi gerçek hayatta işe yarıyor ise o bilgi iyidir.

 

 

Varoluşçuluk Akımı

 • Özgürlük , toplumsal reformu destekler.
 • Her birey biriciktir.
 • Birey özgürdür.