Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan olarak üçe ayrılmaktadır.Burada hedefler aşamalı şekilde sıralanmaktadır.Bu hedefleri alt başlıklar ile bu alanları inceleyelim.

 

1.) Bilişsel Alan

 

Bilgi :Orijinal ham tanımı söylemektir.Birey burada kendinden hiç bir şey katmaz.
Nerelerde Kullanılır : Tanımlama , Hatırlama ,Söyleme ,Yazma ,Listeleme ,Seçme ,Sıraya Koyma

 

Kavrama : Burada sürece yorum ve tahmin katılmaktadır.Birey cümleyi kendi cümlelerini katarak açıklar.
Nerede Kullanılır : Tablo – Grafik yorumlama ,örnek verme ,ana fikir söyleme ,özet çıkarma ,şema yorumlama

 

Uygulama : Araştırmak ve bilgi toplama basamağıdır.Bilgilerin günlük hayata geçirilmesidir.
Nerede Kullanılır : Problem – Çözme, hesaplama ,formül kullanma ,çalıştırma ,yapma.

 

Analiz : Karşılaştırıp çıkarımda bulunma basamağıdır.Bir bütünü parçalamaktır analiz.
Nerede Kullanılır : İnceleme ,ana hatlarına ayırmada , unsurları belirlemede ,çıkarımda bulunma ,ayırt etme ,analiz etme.

 

Sentez : Analizin tam tersidir burada bir araya getirmek vardır.Yani yaratıcılık vardır , derleme ve oluşturmak vardır.
Nerede Kullanılır : Şarkı sözü yazmak , şiir yazmak ,birleştirme yapmak , yaratma ,üretme ,tasarlama ,planlama ,organize etme.

 

Değerlendirme : Burada hüküm vurmak vardır. Eleştirme ve yargı vardır. Bilişsel alanın en üst basamağıdır.Bir değerlendirme yapıp yorumlama gerekir.
Nerede Kullanılır :Karşılaştırma yapabilmek , etkilerini değerlendirmek.

 


 

2.) Duyuşsal Alan

 

Alma  : Bilgi , konu veya objeye karşı farkında olma ve dikkat çekmedir.
Nerelerde Kullanılır :Sorma , seçme , dikkat çekme.

 

Tepkide Bulunma: Bilgi , konu veya objeye karşı istekli olduğunu göstermektir. Burada bir davranışda bulunmak gerekir.İstekli olduğumuzu göstermek için.
Nerelerde Kullanılır : İzleme ,onaylama , tartışma ,destekleme vs.

 

Değer Verme :Bilgi , konu veya objeye karşı kendimi adamış hissetmektir. Onu kabullenmişizdir.
Nerelerde Kullanılır : Razı oluş.

 

Örgütleme :  Burada bilgi , konu veya objeyle düzenli görüşme , düzenli şekilde uygulama gerekir.Bir organizsyon çerçevesinde alışkanlık kazanma.
Nerelerde Kullanılır : Kurumsallaştırma ,değiştirme , düzenleme ,birleştirme.

 

Kişilik Haline Getirme : Bilgi , konu veya objeyi alışkanlık haline getiririz. Hayatımıza yön verir hale gelir ve bunu içselleştiririz.
Nerelerde Kullanılır : Bizi etkiler , değiştirir vs.


 

3. Psiko – Motor  Alan

 

Algılama : Becerinin nasıl yapıldığını izlemedir.Hangi aşamalarda nasıl yapıldığını sadece izliyoruz.
Örnek: Babanızın nasıl araç sürdüğünü izlemek.İlk ne yapıyor sağa dönerken ne yapıyor.

 

Kurulma:  Burada vücut pozisyonu alma vardır. O beceriyi yapmak için hazır olmadır.
Örnek: Artık arabanın koltuğunda siz varsınız. Emniyet kemeri takılı , aynalar hazır ve siz de hazırsınız.

 

Kılavuzla Yapma : Bir beceriyi gösterme veya yönlendirme ile gerçekleştirmek.
Örnek: Burada babanızın yardımı ile araç sürme vardır. Onun göstermeleriyle veya yönlendirmeleri ile.

 

Mekanikleşme : Beceriyi hatalar eşliğine art arda yapabilmektir . Burada hatalar olacaktır.
Örnek: Araba sürerken stop etme veya vitesi yanlışlık farklı vitese takmak. Bunları art arda denemek.

 

Beceri Haline Getirmek: Yönlendirme gerekmeksizin kendi kendine yapabilmektir.
Örnek:Babanızı müsait yerde indiriyoruz. Araçta tek başımıza araç kullanmaktır.Artık profesyonel bir sürücüsün. Tek başına araç kullanabilirsin.

 

Duruma Uydurma / Adaptasyon : Yeni durumlar ve koşullara ayak uydurmaktır.
Örnek: Mesela yeni bir durumla karşılaştınız  ve virajı el freni çekerek döndünüz. (Trafikte denemeyiniz !)

 

Yaratma : Burada duruma uydurmadan farkı ortaya yen bir şey çıkarmaktır.
Örnek: Kamyonla tek teker üzerinde gitmeniz gibi 🙂


DİKKAT !
Not
: Bloom taksonomisi güncel Dünya’ya revize edilmiştir eğer sorularda revize edilmiş bloom taksonomisi diye çıkarsa aşağıda tabloda gördüğünüz basamaklar yer değiştirmiştir ve Bilgi basamağının ismi Hatırlama basamağına dönüşmüştür.

Bilgi–> Hatırlama
Kavrama –> Anlama
Sentez –> Yaratma
Sentez > Değerlendirme