Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

10

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon , tesadüfi hatalar mümkün olduğu kadar az ise güvenirlik o kadar yüksektir.Yani güvenirlik testin hatalardan arınık olmasını amaçlar.Güvenirlik değeri 0-1 arasında değer almalıdır ve homojen sorular güvenirliği arttırır.Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon konusu için başlıyoruz.

Güvenirlik ile doğrudan ilişkili dört kavram vardır bunlarda soru olarak karşımıza gelebilmektedir.

 • Kararlılık : İstikralı olmak , o testin farklı zamanlarda bir birleri ile aynı puanı vermesi testin istikrarlı olduğunu aynı zamanda da güvenirliği olduğunu gösterir.
 • İç Tutarlılık : Maddelerin birbirine ve testin bütününe uyumlu olmasıdır.Sorular birbiri ile uyumlu olursa güvenirlik artar.
 • Duyarlılık : Ölçme aracının duyarlı olması gerçek değere ulaşmamızı sağlar. 10 soruluk bir test ile öğrencinin puanını ölçmek ile 25 soruluk test ile öğrencinin puanını ölçmek farklıdır. Duyarlı olması gerçek notunu ortaya çıkarır bu da güvenirliği etkiler.Fakat aşırı sayıda soru sorulması da (100) gibi güvenirliği düşürmeye başlayabilir.
 • Objektiflik : Ölçe aracının farklı puanlayıcılar ile aynı sonuca ulaşmasıdır.

 

Korelasyon Nedir ?

Ölçme aracındaki güvenirliği belirlemek için bir takım yollar mevcuttur.Bu araçların arasındaki ilişkiyi de bizlere korelasyon vermektedir.

 • Korelasyon başarı hakkında bilgi vermez.
 • Korelasyon olumlu yönde ilişki olduğunu ya da olumsuz yönde ilişki olduğunu belirler veya hiç olmadığını.
 • Korelasyon -1 ile 1 arasında değer almaktadır.
 • +1 olumlu yönde tam ilişki -1 olumsuz yönde ilişki olduğunu belirtir.
 • 0 (sıfır) ise ikisi arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir.
 • Güvenirlik belirlenirken Korelasyon yüksek çıktı diyebilmek için 0.70 den yukarı bir değer yakalamak gerekir.

 

Örnekler

 • Ahmet’in matematik notu 80 ile fizik notu 85 dir.Ertesi sınavda matematik notu 90 olurken fizik notu da 95 dir. Burada Ahmet’in matematik dersi ile fizik dersi arasında bir +1 e yakın korelasyon söz konusudur.
 • Sınıfta gözlüklü öğrencilerin türkçe notları 40/80/10/100 ise buradaki sınıfta gözlüklü öğrenciler ile Türkçe dersi arasında hiç bir ilişki yoktur yani sıfırdır.

 

Güvenirliği Belirlemek İçin Kararlılık Yöntemleri

 

Test – Tekrar Yöntemi : Önce bir sınıfa sınav uygulanır ve bir süre beklenir ardından aynı sınav yani test tekrar uygulanır. Bu iki test sonucundaki puanların korelasyonu alınır.Eğer korelasyon +1 e yakın bir değer de ise güvenirli bir test demektir.

 

Eş Değer – Paralel Form : A testi bir gruba uygulanır ve yine bir süre bekleriz sonra A testi sorularına benzer eş değer olan B testi gruba uygulanır ve aralarındaki korelasyona bakılır.

 

 

Güvenirliği Belirlemek İçin İç Tutarlılık Hesaplama Yöntemleri

 

Testi Yarılama – Eş Değer Yarılama Yöntemi: Amaç testin iç tutarlılığını belirlemek yani her sorunun aynı kalitede olduğunu belirlemektir. A testini evde hazırladık okula getirdik ve öğrenciler bunu çözdü sonuçları aldık. Eve geldikten sonra 20 soruluk testte ilk 10 soru ve son 10 soru olarak ikiye ayırdık. Öğrencinin ilk on ve son on sorularında aldığı puanların korelasyonunu belirledik. Böylece testin iç tutarlılığını hesapladık.

 

Sperman Brown Formülü : Yukarıda testin yarısının güvenirliğini belirledik , bu formül ile testin tamamının güvenirliğini belirleyeceğiz.  

Formül :  (2 * r ) / ( 1 + r )
r : eş yarılar arasında bulduğumuz korelasyon

 

Kr – 20 Yöntemi 

 • Maddeler 1 ve 0 diye kodlanabiliyor ise
 • Madde güçlükleri çeşitli olur (kolay , orta , zor)
 • Testte heterojen olarak dağılır.
 • Test durumlarında kullanılır.

 

Kr – 21 Yöntemi 

 • Maddeler farklı puanlar ile puanlanmış ise (1.soru 5 puan / 4.soru 10 puan)
 • Düzeltme formülü varsa
 • Açık uçlu soruların bulunduğu
 • Test durumlarında kullanılır.
 • Burada homojen dağılım vardır soruların ya hepsi zor ya da kolaydır.

 

Cronbach – Alfa Yöntemi

 • Burada sorular doğru ya da yanlış olarak değil de 1)katılıyorum 2)az katılıyorum 3) katılıyorum şeklindedir.
 • Derecelendirme vardır.
 • Her bir kriter ayrı puanlar arasında puanlanır.

 

KR-20 , KR-21 , Cronbach Alfa >70 ise

 • İç tutarlılık yüksektir.
 • Tesadüfi hata azdır.
 • Maddeler teste homojen dağılmıştır.
 • Ölçülen özellik tek boyutludur. 

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon Konumuz bitmiştir . KPSS ‘de karşımıza gelir inşallah 🙂