Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar , konusunu işleyeceğiz burada ölçme ve değerlendirme bir eğitimin ne denli başarılı olup olmadığını görmek için kullanılır ve aynı zamanda öğretmen de kendi gösterdiği eğitimin ne kadar etkili olduğunu görme fırsatı edinir.

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı 

 

 • Öğrencinin davranış değişikliklerini ortaya çıkarmak ve tespit etmektir.
 • Veliye , öğrenciye ve öğretmene bilgi verir.
 • Öğrenciyi güdüler.
 • Farklılıkları ortaya çıkarır.
 • Öğrenci hakkında alınacak kararlara yardımcı olur.
 • Öğrencileri yetenek düzeylerine göre gruplandırmak için yapılmaz.

 

Ölçme Nedir ? : Ölçme , bir niteliği izleyip ve gözlemleyip çıkarılan sonuçları sayı veya semboller ile ifade etmektir. 

Ölçme Kuralı : Ölçme işlemi yapılacağı esnada ölçülecek olay veya nesnenin hangi miktarda ne değer verileceğini belirlemektir.Aslında sınavdaki tüm kurallar buna girer.
Örnek : Sınav 40 dk dır. , 4 yanlış 1 doğruyu götürür , sınav yönergeleri ,cevap anahtarı , her soru 4 puandır.

Ölçüm Nedir ? : Ölçme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen sayı veya sembolün kendisidir.Burada sonuç yazılır.
Örnek : Ayşe Türkçe’den 40 aldı. Bu cümlede ölçtüğümüz şey Ayşe’nin notudur ve bu not 40 olduğu için ölçüm 40 dır.

 

Ölçmede Sıfır Kavramı

Ölçmede iki adet sıfır vardır. Bunlar mutlak (doğal) ve bağıl sıfır (tanımlanmış) olmak üzere ayrılır.

 

a.) Mutlak (Doğal) Sıfır 

 • Gerçek yokluğu bildirir.
 • Bir varlık orada yoksa , o varlık için mutlak sıfır diyebiliriz.
 • Örnekler : Sıfır arabam var , sıfır param var , sıfır silgim var , sınıfta sıfır sıra var .

 

b.) Bağıl (İzafi) Sıfır 

 • Burada gerçek yokluktan bahsedilmez.
 • Düzey veya derece bildirir bizlere.
 • Örnek : KPSS ‘den  sınavından sıfır aldı. (Burada bizlere bu adayın hiç bir şey bilmediğini göstermez sadece derecesini öğrendik.)
 • Örnek : Asansör sıfırıncı katta durdu. (Asansör sıfırıncı katta kaybolmuyor dimi sıfırıncı kat bizler için bir derece)

 

Ölçmede Birimin Özellikleri

 

Eşitlik 

 • Birimin her yerde aynı büyüklüğü ifade etmesidir.
 • Birimler aynı büyüklükte olmalıdır.
 • Örnek : Metreyi oluşturan santimler Dünya’nın her yerinde eşit ve aralıkları aynıdır. Bu yüzden eşitlik ilkesi taşırken , karış olarak adlandırdığımız ölçme aracı herkese göre farklılık gösterir bu yüzden eşitlik ilkesine uymaz.

 

Genellik

 • Birimin bize tanıdık gelmesidir.
 • Burada aslında ” Genel olarak kullanılan ” anlamına gelmektedir.
 • Örnek : Dolar , metre ,kilometre , kilogram .

 

Kullanışlılık

 • Ölçme işleminde işimizi görüyor ise bu kullanışlıdır.
 • Aptallık yapılmayacak . Bir otobanın boyunu metre ile ölçerseniz kullanışlı olmaz bu sebeple kilometre ile ölçülmesi kullanışlı olacaktır.