Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) olarak dörde ayrılmaktır. Ölçek kavramları en az bilgi verenden en çok bilgi verene doğru sıralarsak Sınıflama< Sıralama< Eşit Aralıklı < Eşit Aralıklı dır.

 

1.) Sınıflama Ölçeği

 • Ölçmede kullanılan en az bilgi veren ölçek türüdür.
 • Hiç bir matematiksel işlem yapılmaz fakat istatistiksel olarak yüzde , mod  hesaplanabilir.
 • Örnekler:
  -Futbol takımındaki öğrencileri sağ ayaklılar ve sol ayaklılar olarak sınıflamak.

  -İllere verilen plaka numaraları onların büyük veya küçüklüğünü göstermez onları sınıflar.
  -Telefon numaraları , T.C. kimlik numaraları , Evli – Bekar

 

 

2.) Sıralama Ölçeği

Daha fazla mesaj

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

 • Miktara göre büyüklük veya küçüklük sıralaması yapar.
 • Hiç bir matematiksel işlem yapılmaz fakat istatistiksel olarak yüzde , mod  hesaplanabilir.
 • Örnekler:
  -Boylarına göre öğrencileri sıralamak.

  -KPSS puanına göre adayları sıralamak , branş sıralamam 129 oldu.
  -Mağazadaki Small-Mideum-Large-Xlarge de bir sıralamadır.Bunu sınıflama ile karşılaştırmayalım çünkü burada bedenler arasında bir büyüklük sıralaması vardır. 

 

 

3.) Eşit Aralıklı Ölçek

 • Eğitimdeki bütün ölçümler burada bulunur.
 • Başlangıç noktası bağıl sıfırdır.
 • Bilgi ,beceri veya başarıyı ölçmede kullanılır.
 • Ölçme sonuçları (-) negatif değerler de alabilmektedir.
 • İstatistiksel işlemler ve sadece toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir.
 • Örnekler:
  -Zeka testlerinden alınan puanlar

  -Türkçe sınavından alınan puan
  -Bir dağın rakımını hesaplamak.(sıfır rakım dağ yok demek değildir bağıl sıfırdır.)
  -Oda sıcaklığını hesaplamak. (sıfır derece sıcaklık yok demek değildir bağıl sıfırdır)

 

 

4.) Eşit Oranlı Ölçek

 • Buradaki sıfır gerçek sıfırı temsil eder.
 • En nitelikli ve en çok bilgiyi veren ölçek türüdür.
 • Bütün matematiksel ve istatistiksel işlemler yapılmaktadır.
 • Örnekler:
  -Kütüphanede bulunan kitap sayısını belirlemek.

  -Bir masanın uzunluğunu ölçmek.
  -Bir meyvenin kilosunu hesaplamak.