Geçerlilik ve Türleri

8

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri ölçme işleminin ardından elde edilen puanların kullanış amaçlarına göre farklı türlere ayrılmaktadır.Geçerlilik için bilmemiz gereken iki temel unsur vardır.

 • Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir.
 • Güvenirlik , geçerliliğin ön koşuludur. Bir testin güvenirli olması geçerli olduğu anlamına gelmez.Örnek olarak bir atış poligonuna bakalım.

 

 

1.) Kapsam Geçerliliği

 • Bir sınav testinin ölçmek istediği konulara kapsam denir.
 • Başarı testlerinin daima önceliğidir.
 • Hedeflerin sınavda örnek soru olarak karşımıza çıkmasıdır.Konular sınavda ne eksik ne de fazla olmalıdır.
 • Konuların genişliğine göre sorular dengeli bir şekilde sınav kağıdına dağıtılmalıdır.

Burada  kapsam geçerliliğini kontrol etmek için farklı yöntemler uygulanabilir.

 • Belirtke Tablosu : Kaç ders saati varsa ona oranla soru sayısını tablo ile belirlemek.
 • Uzman Görüşü : En az iki uzmana hazırladığımız testi götürüyor ve onlardan öneri alıyoruz.
 • İstatistiksel Yol :Bizim hazırladığımız test ile daha önceden hazırlanan bir test aynı gruba verilir. Aralarındaki korelasyon yakın ise  sınavın kapsamı yüksektir.

 

Daha fazla mesaj

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

2.) Ölçüt Geçerliliği (Yordama ve Uygunluk)

 

a.) Uygunluk Geçerliliği

 • Mevcut bir ölçüm ile geçmişte ya da eş zamanlı performansı karşılaştırmaktır.
 • Bir test hazırladık bunun kapsam geçerliliğini merak ediyoruz ve geçmişte yapılan bir ” kapsam geçerliliği kanıtlanmış ” test ile ilişkisine bakıyoruz.
 • Dikkat edilmesi nokta geçmişe dönüktür.

 

b.) Yordama Geçerliliği

 • Mevcut ölçüm geleceği tahmin etmesidir.
 • Yapılan deneme sınavları gelecekte olan KPSS ‘deki puanımıza benzer ise  kapsam geçerliliği başarılı demektir.
 • Dikkat edilmesi gereken nokta gelecekteki sınava dönük olmasıdır.

 

3.) Yapı Geçerliliği

 

 • Testin istenilen yapıyı ölçme amacıdır.
 • Davranışın ölçme aracı uyuşmasıdır.
 • Çevre bilinci yüksek birinin , çöpü yere atmamasıdır.
 • Çalışmayan bir öğrenci sınavdan yüksek alırsa yapı geçerliliği düşüktür.Çünkü başarıyı ölçen bir testte başarılı olmayan bir öğrenci yüksek almıştır.