Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve Ilkeleri bir tasarımın kullanıcı tarafından daha anlaşılır , net ve açık bir şekilde algılanabilmesi için gerekli ilkelerdir. Bu ilkelere sahip bir materyal kuşkusuz diğer materyallere göre amacına daha çok ulaşacaktır.Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri ni beraber inceleyim.

 

Görsel Tasarım Ögeleri

 

Çizgi :  Bir materyalde çizgileri yönü ve hareketi bizlere yansıtır. (Ok işaretleri veya aracın altına çizilen iki çizgi hızlı olduğunu gösterir.) Dikey çizgiler güç ve kuvveti yansıtır iken yatay çizgiler deniz gibi durgun ve hareketsizliği yansıtır.

 

Alan : Materyalde ki doluluk ve boşluğa alan denir. Bir materyalde gözün algıladığı alanlar vardır . Bu alanlara göre materyallerin içeriği yerleştirilmelidir.Göz bir materyalde ilk olarak sol üst köşeye odaklanmaktadır.

 

Doku : Bir materyalin dokusu üç boyutlu olursa eğer ilgi çekici ve akılda kalıcı olacaktır.Doku görsele derinlik kazandıran bir ögedir.

 

Şekil – Form : Materyal içerisindeki görsellerin bir araya anlam bütünlüğü içerisinde getirilmesidir. Görsellere bakılınca materyali kullanacak kişiye görseller arasında bir uyumu hissettirmelidir.

 

Boyut : Materyal içerisinde farklı resimler arasında kıyaslanabilir boyutlara yer verilmelidir. Siz materyal içindeki zürafanın boyunu masadan küçük yaparsanız burada boyut kısmında hata olduğu açıktır.

 

Renk : Materyal içerisinde bir renk uyumuna gerek vardır. Burada tamamlayıcı renklerin bir arada kullanılması gerek. Bu renkler gözü yormadan aktif bir şekilde materyalin kullanılmasına imkan vermelidir.

 

 

Görsel Tasarım İlkeleri

 

Bütünlük : Hazırlanan materyalin içindeki unsurlar bir bütün halinde göze çarpmalıdır.

 

Denge : Bir materyalde ki görsel dağılımın dengeli olmasıdır.

formal ve informal denge
               
  • Formal Denge :  Bir görseli oluşturan ögelerin kağıdın her iki tarafına da eşit şekilde dağılmasıdır.Ayna gibi düşünebilirsiniz.
  • İnformal Denge : Burada ise denge bir terazi gibidir. Sağ tarafta iki tane 20 kg sol tarafta bir tane 20 kg olabilir ama yine de dengede olmalıdır.

 

Vurgu :  Şekil ve zemin arasında kontrast oluşturarak dikkat çekilmesi istenilen noktalara çizgiler veya parlak renkler ile dikkati oraya çekmek gerek.

 

Hizalama : İçeriğin içindeki görsel şekil ve şemaların bir hiza içerisinde bulunmasıdır.

 

Yakınlık : Materyalde bir arada bulunan görseller de daha yakın görsel daha büyük gözükürken bir görselin uzak olduğunu belirtmek için uzak göstermek gerekir. Bir birine yakın olan görsellerin bir arada zıt olan görsellerin uzakta olması gerekir.

 

Tekrar : Tasarım içerisindeki bir görselin tekrar tekrar kullanılmasıdır.