Bilgi İşleme Kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

 • Bazı öğrenmeler zihinsel olarak gerçekleşir.
 • Bilgi işleme kuramında içsel pekiştirme daha önemlidir.Fakat zorunlu değildir.
 • Öğrenci aktiftir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek esastır.
 • Bilgiyi yapılandıran , işleyen ,anlamlandıran öğrencinin kendisidir.
 • Kodlama süreçlerine önem verir.

 

Öğretmenin Rolü 

 • Bilgiyi yapılandıran değil öğrencinin yapılandıracağı bilgiye katkıda bulunur.
 • Bilginin doğru anlamlandırılması için yönlendirmelerde bulunur.
 • Detaylara yer verir.
 • Temel bilgiye odaklanmasını sağlar.
 • Eski bilgiler ile yeni bilgiler arasında bağlantı kurulacak ortamı oluşturur.
 • Öğretmen öğrenciyi güdülemez sadece ip uçları verebilir.

 

Duyusal Kayıt Belleği (Anlık , İkonik)

 • Kapasitesi sınırsızdır.
 • Bilgiyi saklama süresi 1-3 saniye dir.
 • Bilginin geldiği ilk kapıdır.
 • Günde ortalama 2 milyon bilgi gelmektedir.
 • Bilgi işlenmemiş orijinal halde durur.
 • Burada unutma vardır.

 

 

Kısa Süreli Bellek (İşleyen , Aktif , Çalışan)

 • İnsanlar konuşurken , bir şeyler anlatırken aktif olan bellektir.
 • Performans ortaya koyarken kullanılan bellektir.
 • Kapasitesi sınırlıdır , en fazla 7 br – 9 br bilgi alabilir.
 • Saklama süresi sınırlıdır. 20- 30 saniye.
 • Unutma vardır.
 • Bilgiyi duyusal kayıt belleğinden alır
 • Bilgiyi Kısa süreli bellek üzerinde tepkiye dönüştürür.
 • Bilgiyi Uzun sürekli belleğe aktarır.
 • Bilgiyi Uzun süreli bellekten gerektiği zaman geri getirir.
 • Bilgiyi kodlayan , anlamlandıran , işleyen bellektir.
 • Kısa süreli bellek insan zihnin çalışma tezgahıdır.

 

 

Uzun Süreli Bellek (Pasif , Uyuyan)

 • Bu alanın kapasitesi sınırsızdır.
 • Saklama süresi sınırsızdır. Burada unutma yoktur.
 • Dünya’nın en büyük kütüphanesidir.
 • Üçe ayrılır Anısal Bellek , Anlamsal Bellek ve İşlemsel Bellek

 

 

a) Anısal Bellek 

 • Kişinin yaşantıları , hatıraları yani anıları bu bellekte saklanır.
 • Resim olarak bu bellekte kayıt edilir.
 • Tüm yaşamımız bu bellekte saklanır.

 

b) Anlamsal Bellek

 •  yapılan tüm öğrenmeleri kapsar.
 • Formüller , Faktör , Tanım , Açıklamalar ,Kurallar ,İlkeler ,Nedenler vs. )

 

c) İşlemsel Bellek 

 • Psiko Motor becerilerin basamak olarak saklandığı yerdir.
 • Zor kaydedilir fakat kalıcıdır.Bir daha unutulmaz.
 • Bisiklet binmek , araç sürmek , yemek yapmak , futbol oynamak gibi örnekler.