Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı zihinsel gelişim konusunda çocukların düşünme şekillerine ilişkin düşüncelerini ele almış ve ona göre çocukların yetişkinlerden oldukça farklı bir düşünce şekline sahip olduklarını söylemiştir.Yani çocukların farklı yaş gruplarında farklı düşünme sistemlerine sahip olduklarını öngörmüştür.

  • Ahlak Öncesi Evre (0-7)
  • Dışa Bağlı Dönem (Hetoronom) (7-11)  Somut İşlemler Dönemi
  • Özerk Dönem (Otoronom) (11-…) ⇒ Soyut İşlemler Dönemi

Ahlak Öncesi Evre (0-7)

Daha fazla mesaj

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Okul öncesi döneme denk gelmektedir.Bu evrede kural yoktur.

 

Dışa Bağlı Dönem (Ahlaki Gerçeklik )(7-11)

Bu dönemin adı çocuğun sadece somut düşündüğü için olayların sadece dışarıdan görülen kısmını fark etmesinden konulmuştur.Çocuğun niyetinden çok daha çok davranışın sonucunda ne oldu bu önemlidir.
Ör: Bir evde iki abla olsun birinci abla 20 bardağı taşırken yanlışlıkla kırar.İkinci abla ise 2 bardağı sinirlenerek yere fırlatarak kırar.Burada bu evrede olan bir çocuğa göre suçlu olan kişi niyetine bakılmadan nicelliğe bakarak 20 bardak kıran abladır.Çünkü en çok bardağı o kırmış en çok o suçludur.

 

Özerk Dönem (Ahlaki Görecelik )(11-…)

Bu dönemde ki insanlar soyut düşünebildiği için üst düzey ahlaki kararlar verebilirler.Olayların sadece dış taraftan gözüken kısımlarına değil iç kısımlarını da düşünürler.
Ör:Yukarıda verdiğimiz abla örneğinde bu dönemdeki birey 2 bardağı bilerek kıran ablanın daha suçlu olduğu cevabını verirler.Çünkü ablanın niyeti yanlışlıkla kırması değil bilerek kırmasıdır.