Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı KPSS Eğitim bilimleri testinde genelde karşımıza bir soru ile çıkmaktadır. Kohlberg Ahlak Gelişimi üç düzeyden oluşmaktadır.Kohlberg piaget’in öğrencisidir. Fakat Piaget’in ahlakı yaşa bağlayan görüşüne katılmamaktadır. Kohlber’e

göre yedi yaşındaki bir çocuk da yetmiş yaşındaki bir adam da aynı derecede çıkarcı ve sadece olayların sonucunu görebilen düzeyde olabilir. Kohlberg’e göre insanların nasıl bir ahlaka sahip olduğunu belirleyen şey niyetleridir.

a) Gelenek Öncesi Düzey

Tamamen menfaat, çıkarcı ,bireysel , bana faydası varsa iyidir düşüncesiyle yaşarlar.

Daha fazla mesaj

Marcia’nın Kimlik Statüleri

 • İtaat Ceza : Birey ceza almamak için kurallara uyar.Ortamda cezalandıracak biri yoksa kurallara uymaz.
  Ör:Kırmızı ışıkta eğer polis yoksa geçer.
 • Saf Çıkarcı: İtaat etmek yerine çıkarlarına bakar.Amaç bireyin fayda etmesi.Sevilmek için de yapar.
  Ör:Rüşvet verirsen işini görürüm.

 

b) Geleneksel Düzey

Diğer insanlara , gruplara , topluma faydalı ise iyidir.Düşüncesi hakimdir.

 • İyi Çocuk Olma Eğilimi : Etrafındaki insanların takdirini kazanmaya çalışır.Beğenilme ve göze girmek ister.
  Ör:İnslar görsün diye cumaya gitmek.
 • Kanun Düzen: Mükemmeliyetçi insanlardır.Kanun varsa kesinlikle bunlara uymak zorundadır.Düzeni korumak için her şeyi yapar.
  Ör:Kızı hırsızlık yapsa bile onu polise teslim eden baba.

 

 

c) Gelenek Ötesi Düzey

 • Sosyal Sözleşme : Herkesin yararına kurallar esnetilebilir.
  Ör:Herkes kırmızıda durmalıdır ama itfaiye polis göreve giderken bunlara uymayabilir.
 • Evrensel Ahlak: Özgürlük , adalet , hak kavramlarına uygundur.
  Ör:Kim olursan ol yine gel.