KPSS Ders Notu
Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi
Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi  öğrenme sürecine ne kadar fazla duyu organı katılırsa o kadar fazla öğrenmeni...

Öğretim Model ve Yaklaşımları Konu Anlatımı
Öğretim Model ve Yaklaşımları Konu Anlatımı

Öğretim Model ve Yaklaşımları Model ve yaklaşımlar, öğretimin nasıl yapılması gerektiğini açıklar ve yön verir. Bu model ve yaklaşımlar 22 grupta ince...

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon
Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon , tesadüfi hatalar mümkün olduğu kadar az ise güvenirlik o kadar yüksektir.Yani güve...

Ölçmede Değerlendirme Türleri
Ölçmede Değerlendirme Türleri

Ölçmede Değerlendirme Türleri Ölçmede Değerlendirme Türleri ‘ne giriş yapmadan önce değerlendirmenin ne olduğunu anlayalım. Değerlendirme ,bir ö...

Ölçme ve Ölçüt Türleri
Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri Ölçme ve Ölçüt Türleri olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Ölçme türleri üçe ayrılmaktadır : doğrudan ,dolaylı ve türetilmiş ola...

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)
Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) olarak dörde ayrılmaktır. Öl...

İçerik Düzenleme Yaklaşımları
İçerik Düzenleme Yaklaşımları

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Içerik Düzenleme Yaklaşımları çeşitli özellikler göstermektedir. KPSS ‘de çıkması muhtemel sorulardan biridir.Size...

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan
Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan olarak üçe ayrılmaktadır.Burada hedefler a...

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)
Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) olmak üzere üçe ayrılır ve kendi alt başlı...

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)
Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.) Eğitim öğretimin temel unsurları üç tanedir . Bunlar öğretmen , öğrenci ve programdır. Program Türl...

Gestalt Kuramı
Gestalt Kuramı

Gestalt Kuramı Gestalt Kuramı KPSS de her yıl soru gelen bir konudur. Gestaltçılar davranışı en ufak birime kadar ayırıp analiz eder davranışçı yaklaş...

Mesleki Rehberlik Kuramları
Mesleki Rehberlik Kuramları

Mesleki Rehberlik Kuramları Mesleki Rehberlik Kuramları ‘nda meslek seçimi belli başlı bir süreçtir.Bireyin meslek seçerken temel özelliklerine ...

Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri
Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri

Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri Sınıf Yönetimi Disiplin Modelleri yedi adettir. KPSS de direk soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Konu da geçen b...

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow’un Ihtiyaçlar Hiyerarşisi , Maslow’a göre insanoğlunun ihtiyaçlarının bir hiyerarşisi bulunm...

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller
Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller

Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller Sınıf Yönetiminde Kullanılan Modeller , Çağdaş ve Geleneksel olarak ikiye ayrılır. Çağdaş Modeller : Gelişimsel ...

Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri
Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri

Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri Eğitim Ortamının Yerleşim Düzenleri olarak dörde ayrılmaktadır. Sıralı yerleşim , bireysel yerleşim , çok gruplu y...

Klasik Koşullanma
Klasik Koşullanma

Klasik Koşullanma Klasik Koşullanma Temel Kavramlar olarak ünitemize devam ediyoruz.Bu başlık altında en çok karıştırılan noktalardan biri de engellem...

İşaret Kuramı – Tolman
İşaret Kuramı – Tolman

İşaret Kuramı – Tolman İşaret Kuramı – Tolman , Uyarıcı – Tepki ilişkisinde tepkileri değil bilgiyi öğrenmeyi hedefler. Tolman’...

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar
Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar ile Öğrenme , bir organizmanın davranışlarında yaşantı yoluyla meydana gelen n...

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı
Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı KPSS Eğitim bilimleri testinde genelde karşımıza bir soru ile çıkmakta...

Marcia’nın Kimlik Statüleri
Marcia’nın Kimlik Statüleri

Marcia’nın Kimlik Statüleri Marcia’nın Kimlik Statüleri KPSS sınavında sıkça rastladığımız sorulardan biridir.Bu kimlik statüleri toplamda...

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı
Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Erik Erikson’un ortaya attığı genel bir kuramdır. KPSS tarafından neredeys...

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)
Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram)

Kişilik Gelişimi (Psikanalitik Kuram) ı Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış bir kuramdır.Günümüzde büyük bir ilgi ile KPSS ders kitaplardan yer al...

Fiziksel Gelişim Dönemleri
Fiziksel Gelişim Dönemleri

 Fiziksel Gelişim Dönemleri Fiziksel gelişim dönemi bir insanın anne karnından başlayıp hayatının son anına kadar devam eden bir dönemdir.Bu dönem üçe...

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları
Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları

Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları Dil Gelişimi Evreleri ve Kuramları ‘ndan bahsederken önce şu iki terimi bilmemizde fayda vardır. Alıcı Dil: K...

Öğretim Stratejileri ve Düşünme Becerileri
Öğretim Stratejileri ve Düşünme Becerileri

Öğretim Stratejileri ve Düşünme Becerileri Stratejiler; bir dersin genel kalıplarının oluşturulmasında, öğrenci ve öğretmen kimliklerinin kararlaştırı...

Gelişim Psikolojine Giriş Konu Anlatımı I Psikolojide Ekoller
Gelişim Psikolojine Giriş Konu Anlatımı I Psikolojide Ekoller

Gelişim Psikolojine Giriş Konu Anlatımı I Psikolojide Ekoller Psikoloji Nedir ? Organizmaların davranışlarını inceleyen pozitif bilime “psikoloji” adı...

Öğretim İlke ve Yöntemleri Güncel Ders Notları
Öğretim İlke ve Yöntemleri Güncel Ders Notları

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1- ) Hedefe Görelik Öğretim sürecindeki bütün uygulamaların hedef davranışlara uygun olarak düzenlenmesidir 2- ) Öğrenciye ...

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları
Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları hepimizin öğrencilik yıllarında bir kez olsa rastlad...

Ölçmede Hata ve Türleri
Ölçmede Hata ve Türleri

Ölçmede Hata ve Türleri Ölçmede Hata ve Türleri aslında var olmasını istediğimiz özellikle karşımıza farklı çıkan özelliklerdir.Hata farklı sebeplerde...

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar
Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar , konusunu işleyeceğiz burada ölçme ve değerlendirme bir eğitimin ne den...

Felsefi Akımlar
Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar Eğitim ve öğretimi etkileyen başlıca dört adet felsefi akım mevcuttur. Bu akımlar idealizm ,realizm,pragmatizm ve varoluşçuluk akımlar...

Program Geliştirmenin Temelleri
Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri Program Geliştirmenin Temelleri ‘nin amacı bize yol gösterecek olacak etkenleri düşünmektir. Peki bunlar nelerdi...

Formal ve İnformal Eğitim
Formal ve İnformal Eğitim

Formal ve İnformal Eğitim Formal ve Informal Eğitim kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Örgün Eğitim , Yaygın Eğitim , Hizmet İçi gibi KPSS ‘...

Materyal Hazırlama İlkeleri
Materyal Hazırlama İlkeleri

Materyal Hazırlama İlkeleri Materyal Hazırlama Ilkeleri ile öğrencinin daha açık ve anlaşılır bir şekilde materyalden fayda sağlamayı hizmet eder.Mate...

Temel Kavramlar
Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Temel Kavramlar ‘ı daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak içindir. Araç Nedir : Mekanik ya da elektronik birden çok kez kullanıl...

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri KPSS de madde madde sorulup hangisi görevi değildir şeklinde de karşımıza çıka...

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri
Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri her okulda evrenseldir.   Görevleri Sınıf...

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri
Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile Ilgili Görevleri , burada okul müdürü okulda rehberli...

Bireyi Tanıma Teknikleri
Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma Teknikleri Bireyi Tanıma Teknikleri ‘nin özelliklerini ve amaçlarına aşağıda sıralayalım. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı ol...

Problem Alanına Göre Rehberlik
Problem Alanına Göre Rehberlik

Problem Alanına Göre Rehberlik Problem Alanına Göre Rehberlik üçe ayrılmaktadır Eğitsel , Kişi – Sosyal ve Mesleki rehberlik . Problem alanında ...

Rehberlik Modelleri
Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri Rehberlik Modelleri tarihsel gelişim sürecinde zamanla ortaya çıkmıştır.   Parsons Modeli  Bireyin önce ilgileri ölçülür ve a...

Rehberliğin Temel İlkeleri
Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin Temel İlkeleri Rehberliğin Temel Ilkeleri’nn amacı insanın kendisini tanıyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesinden geçer.Rehberl...

Öğretmen ve Öğrenci Tipleri
Öğretmen ve Öğrenci Tipleri

Öğretmen ve Öğrenci Tipleri Öğretmen ve Öğrenci Tipleri insanın kişiliğine göre çeşitlik göstermektedir.Bu çeşitlikten doğan belli başlar tipler vardı...

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları
İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları

İstenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları Istenmeyen Davranışlar ve Ortadan Kaldırılmaları ‘nı madde madde inceleyelim. Bir sınıfta her ş...

Sınıf Kurallarının Belirlenmesi
Sınıf Kurallarının Belirlenmesi

Sınıf Kurallarının Belirlenmesi Sınıf Kurallarının Belirlenmesi , sınıfta etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için belirlenen ve tüm sınıfın uyması ge...

Sosyal Öğrenme
Sosyal Öğrenme

Sosyal Öğrenme Sosyal Öğrenme , yaşantı yoluyla doğrudan değildir.Çevredekilerin davranışlarını gözlemleyerek yapılan öğrenmedir. Dolaylı Pekiştirme :...

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)
Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) tepkinin öğrenilmesi için ödüle gerek duymaz. Yapılması gereken şey eylemd...

Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma
Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma

Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma Kaçma ve Kaçınmalı Koşullanma konusu edimsel koşullanmanın son konusudur.Burada KPSS de iki yılda bir soru gelmektedir.D...

Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2)
Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2)

Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2) Pekiştirme Tarifeleri – Edimsel Koşullanma (2) başlığı altında sizlere Edimsel Koşullanmanı...

Edimsel Koşullanma (Skinner)
Edimsel Koşullanma (Skinner)

Edimsel Koşullanma (Skinner) Edimsel Koşullanma (Skinner) Özellikleri Verilen tepkiler istemlidir. Organizma aktiftir. Ödül ve Ceza uygulanır. Organiz...

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı
Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı

Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramı zihinsel gelişim konusunda çocukların düşünme şekillerine ilişkin düşüncel...

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)
Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky) kuramının dört ana unsuru bulunmaktadır.Vygotsky dil gelişimini sosyal çevre o...

Zihinsel Gelişim Evreleri
Zihinsel Gelişim Evreleri

  Zihinsel Gelişim Evreleri Zihinsel Gelişim Evreleri dört aşamadan oluşmaktadır.Bu aşamaların sırası hiç bir şekilde değişemez fakat Zihinsel Gelişim...

Piaget Kuramı
Piaget Kuramı

 Piaget Kuramı Şema: Piaget Kuramı  nda Şema zihnin dış Dünya’da ki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu tasarımdır. Ör:Elmanın beynimizdeki...

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar
Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

 Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar  Eğitim Bilimleri testinde en zevkli ve akılda kalıcı konulardan biri olan Gelişim Psikolojisi Dersine giriş olar...

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ