Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.) Eğitim öğretimin temel unsurları üç tanedir . Bunlar öğretmen , öğrenci ve programdır. Program Türleri farklı çeşitlerden oluşmaktadır.Bunlar arasındaki farkları dikkatli incelemeliyiz. Buradan bir soru karışımıza çıkabilir. Program Türleri ‘nin amacı öğrencilere bilginin nasıl öğretileceği , ne öğretileceği ve ne ile öğretileceği gibi bilgiler sunmaktır. 5 adet program türü vardır […]