Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile Ilgili Görevleri , burada okul müdürü okulda rehberlik adına karar adamıdır.Okul müdürü ayrıca alınan kararları da yeri geldiği zaman acaba uygulanıyor mu diye de takip etmekle yükümlüdür.   Okul Müdürü Görevleri Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç – gereçleri sağlamalıdır. Rehberlik hizmetleri […]