Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri Ölçme ve Ölçüt Türleri olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Ölçme türleri üçe ayrılmaktadır : doğrudan ,dolaylı ve türetilmiş olarak. Bunların ardında da ölçüt türlerini ikiye ayıracağız bağıl ve mutlak olmak üzere.Şimdi önce sizlere ölçme ve ölçütün ne olduğunu hatırlatma vakti.   Ölçme :  Ölçme işlemi bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir nesnenin […]