Zarf

Zarf Zarf konusu tamamı ile sıfat ile aynıdır. Aralarındaki fark ise sıfat ismi nitelerken zarf cümledeki fiil veya fiilimsileri nitelemektedir. Bir cümlede fiil veya fiilimsi yoksa o cümlede zarfı arayamayız. Fiil ya da fiilimsiye sorulan Nasıl ? sorusuna cevap verir. Ör: Hızlı gitmek. Ör: Kolay yürümüyor.     a) Zaman Zarfı Fiil ya da fiilimsiye zaman […]