Fiilimsiler - ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )

Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )

Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil ) Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )  fiillerden türemektedirler. Zaman eki ve şahıs eki almazlar. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir. Fiilimsilerden fiil eki çıkınca emir kipi ile çekimlenmiş olur.   a) […]