Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe)

Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) Bitişiklik Kuramı (Watson ve Guthrıe) tepkinin öğrenilmesi için ödüle gerek duymaz. Yapılması gereken şey eylemden hemen sonra tepkinin verilmesidir.Örneğin çarpım tablosu ezberletilirken bitişiklik ilkesi kullanılır. a) Korku Koşullanması 11 aylık bebek Albert üzerinde denendi.İlk kez fare ile karşılaştırıldı. Fare ->Korku yok Gürültü -> Korku var Gürültü + Fare -> Korku […]