Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) olmak üzere üçe ayrılır ve kendi alt başlıklarından oluşmaktadır.   Konu Merkezli Tasarımlar   1.) Konu Tasarımı Daimi anlayış vardır. Geleneksel anlayış hakimdir. Disiplin tasarımı yoktur. Aynı dersin içinde farklı konular ele alınır.Örneğin tarih dersi kendi içinde parçalanmıştır önce Osmanlı tarihi […]