Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan olarak üçe ayrılmaktadır.Burada hedefler aşamalı şekilde sıralanmaktadır.Bu hedefleri alt başlıklar ile bu alanları inceleyelim.   1.) Bilişsel Alan   Bilgi :Orijinal ham tanımı söylemektir.Birey burada kendinden hiç bir şey katmaz. Nerelerde Kullanılır : Tanımlama , Hatırlama ,Söyleme ,Yazma ,Listeleme ,Seçme ,Sıraya Koyma   Kavrama : […]