Yasama Organı

Yasama Organı

Yasama Organı Yasama Organı ‘nın yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 7 asıl 4 yedekten oluşmaktadır.Üyelerin 6 sı Yargıtay , 5 i Danıştay üyeleri arasından seçilir.Seçimlerin yapılması savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir.   Cumhur Başkanının Seçimi Yenileme Sebepleri 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamaması Başbakanın istifası üzerine 45 gün içinde yeni […]