de , da , ki 'nin Yazımı

de , da , ki , mi ‘nin Yazımı

de , da , ki ‘nin Yazımı de , da , ki , mi ‘nin Yazımı ‘nin Yazımı konusunda güzel metotlar ile sizlere bu konuyu hafızanızda kalıcı bir hale getirmek istiyorum.   a) De , Da Yazımı   Hal eki olan -de,-da,-te,-ta  bitişik yazılır. Bağlaç olan de,da eki ayrı yazılır. Yöntem : Bir cümlede ” […]

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Yazım Kuralları konusu KPSS 2017 Türkçe’de tek boş bıraktığım soru olarak acı bir hatıradır.Çokta kolay bir soruydu aslında ” Aksesuar”  kelimesinin doğru yazılımı hakkındaydı. Son denemede …var şeklinde bir soru ile karşılamıştım.Acaba aksesuvar mıydı diye deyip boş geçmiştim. Neyse konumuza gelelim Yazım kuralları tek püf noktası ne kadar doğru kelime ve yazılar görürseniz […]

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri Noktalama İşaretleri ; nokta , virgül , üç nokta ,noktalı virgül ,iki nokta ,soru işareti, ünlem ve kesik çizgilerden oluşmaktadır.Bu ünite herkes tarafından sevilen ve kolay görülen bir ünitedir.Bir iki püf noktası haricinde hata yapmayacağınızdan eminim şimdi dersimize geçelim.   Nokta ( . )  Tarih yazılırken ortalarına yazılır.  20.13.2017 şeklinde. Saatlerin ortalarına gelir […]

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi Ses Bilgisi KPSS de çok korkulan bir konu olmasına rağmen aslında bir sudoku gibi bulmaca sorularına benzetilebilir.Konuyu öğrendikten sonra Ses Bilgisi sizlere daha keyifli geleceğine eminim.   Ünlü Düşmesi Şehir – Şehre Ağız – Ağzı Oyun – Oyna Beniz – Benze Kara ar – Kara Kavuşak – Kavşak Bükül – Büklüm Yanıl iş […]

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu Anlatım Bozukluğu KPSS de her yıl gelmese de ara ara karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak herkese zor gelen bu konu görünene göre oldukça basit sorular ile karşımıza çıkabiliyor.Konu çalışması bittikten sonra bir kaç anlatım bozukluğu testi ile konuyu pekiştirmeyi unutmayınız. Genelde tüm şıklar ya doğru gelir ya da yanlış gelir bu noktada kafanızı toplayıp […]

Cümle Türleri

Cümle Türleri

Cümle Türleri Cümle Türleri yüklemine göre ,  öge dizilimine göre , anlamına göre , yapısına göre gibi alt alanlara ayrılmaktadır   1.) Yüklemine Göre Cümle Türleri   a.) Fiil Cümlesi : Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Yüklemin köküne değil tamamına bakılır. Ör: Sınava tam vaktinde vardı. (Bir yere varmak anlamında dır.) Ör: Sınavı kazanmayı amaçlamıştı. b.) […]

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri Cümlenin Ögeleri her yıl KPSS ‘de genel olarak bir soru karşımıza çıkmaktadır. Bu tip sorulardan korkulmaması gerekir. Sorularda tamlamalara en çok dikkat etmek gerek. Tamlamalar bu tip sorularda bozulmaz ayraç şeklinde ayrılan ögelerde tamlamalar ayrılmış ise hata vardır. İki tip soru çeşidi vardır. Birincisi direk sizlere ögelerin  neler olduğunu veya hangisi farklı ögelerden […]

Fiilimsiler - ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )

Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )

Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil ) Fiilimsiler – ( İsim Fiil , Sıfat Fiil , Zarf Fiil )  fiillerden türemektedirler. Zaman eki ve şahıs eki almazlar. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir. Fiilimsilerden fiil eki çıkınca emir kipi ile çekimlenmiş olur.   a) […]

Fiilde Çatı Özelliği

Fiilde Çatı Özelliği

Fiilde Çatı Özelliği Fiilde Çatı Özelliği konusunda Özne – Yüklem ilişkisi ve Nesne – yüklem ilişkisi olmak üzere iki başlıkta işleyeceğiz.Dil sorularında en sık gelen soru tipidir dikkat edilerek çalışılması gerek. KPSS sorularında çatı bakımından gelen sorularda hangisi farklı gibi soru tiplerinde önce özne-yüklem , nesne-yüklem ilişkini arayacağız eğer hepsi bir dalda toplanmış ise sonradan […]

Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)

Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)

Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler) Fiil (Yapı , Ek Eylem , Çekimler)  bir iş , oluş , hareket bildiren sözcüklerdir.Kip ve zaman eki alabilirler aynı zamanda da çatı özelliği gösterirler.   Anlamına Göre Fiiller Kılış Fiili : Hareket anlamı taşır. Ör: Onu temizledi. Duruş Fiili :Hareketsizlik anlamı taşır. Ör : O uyudu. Oluş […]

Zarf

Zarf Zarf konusu tamamı ile sıfat ile aynıdır. Aralarındaki fark ise sıfat ismi nitelerken zarf cümledeki fiil veya fiilimsileri nitelemektedir. Bir cümlede fiil veya fiilimsi yoksa o cümlede zarfı arayamayız. Fiil ya da fiilimsiye sorulan Nasıl ? sorusuna cevap verir. Ör: Hızlı gitmek. Ör: Kolay yürümüyor.     a) Zaman Zarfı Fiil ya da fiilimsiye zaman […]

Zamir(Adıl)

Zamir (Adıl)

Zamir (Adıl) Zamir (Adıl) Adların yerini tutan sözcüklerdir.Zamir konusu sıfat gibi KPSS ‘de karşımıza hem soru olarak gelebilmekte hemde bazı soruların seçeneklerinde karşımıza çıkabilmektedir.Genelde ilgi zamirinden soru gelmekte olup bu konuyu işledikten sonra kitapalarınızdaki  tüm zamir testlerini bitirmeyi unutmayınız.   Dönüşlülük Zamiri : ” Kendi” kelimesidir. İnsana dönük olmasıdır. Örnek : Bu soruyu kendi çözdü […]

Sıfat

Sıfat

Sıfat Sıfat , ilk okuldan beri görmüş olduğumuz fakat bir türlü öğrenemediğimiz veya yeterince kadar öğretilemeyen bir konu olarak yine karşımıza çıkıyor.Soru olarak gelir veya gelmese bile farklı konuların sorularında şıklarda kendine her zaman bir yer bulur. Niteleme Sıfatı Nasıl ? sorusuna cevap verir. Ör: Büyük lokma (Nasıl Lokma) Ör: Kolay işler (Nasıl İşler)   […]

Tamlamalar (Belirtisiz , Belirtili , Zincirleme , Takısız)

Tamlamalar (Belirtisiz , Belirtili , Zincirleme , Takısız)

Tamlamalar (Belirtisiz , Belirtili , Zincirleme , Takısız) Tamlamalar (Belirtisiz , Belirtili , Zincirleme , Takısız) ‘da çıkan soru tipleri ile beraber sizlere tamlamaların özelliklerinden bahsedeceğim.Sınavda aşağıdaki soru metotları ile oldukça rahat hissedeceksiniz. KPSS de çıkmış soru metotlarını alt kısıma ekledim . Öncelikle eklerden bahsedelim önce. Tamlayan Ekleri : -ın , -in ,- un , […]

Anlatım Biçimleri ve Kavramları

Anlatım Biçimleri ve Kavramları Anlatım Biçimleri ve Kavramları KPSS ‘ de karşımıza bir soru ile çıkmaktadır.Genel de öğrenciler Betimleme ve Öyküleme arasında kalmaktadırlar.Bu iki kavramların net olarak farklarını aşağıda açıkladım. Açıklama  Bilgi vermek veya bir şeyi öğretmek amacıyla yazılır. Nesnellik ağırlık olarak yer alır. Anlaşılır dil kullanılır. Ciddiyet vardır.   Öyküleme Bir olay belli akış […]

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Cümlede Anlam konusu KPSS ‘de sık sık karşımıza çıkmakta olup denemelerinde vazgeçilmeyen soru tipidir.Bu konuya çalışırken örnekleri iyi kavrayarak kolaylık sağlayabilirsiniz.      Cümle Yorumu Yazar cümleye kendi yorumlarını katması durumudur. Ör: Çok güzel bir şehirdir İstanbul. Ör : Müzik kulağa oldukça hoş gelmekte.   Tanım Cümlesi  Nedir ? Kimdir ? Sorularına cevap […]

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Sözcükte Anlam Türkçe dersinin ilk ünitesidir. Bura da  3.sınıftan beri öğrenip durduğumuz konuları tekrar öğrenmeye çalışıyoruz. Genel Anlam Altında bir çok tür barındıran , anlam kapsımı geniş olan kelime bütünüdür. Ör: bitki , taşıt , sanatçı , yemek   Özel Anlam  Kavramı tek başına karşılayan kelimelerdir. Ör: Hanımeli , Sezen Aksun , Karabaş […]