Yargı Organı

Yargı Organı

Yargı Organı Yargı Organı ‘nı ayrılan kollar ile tablo şeklinde inceleyelim.Bu tabloya ek olarak uyuşmazlık ve anayasa mahkemeleri de eklenebilir.Eğer aynı mahkeme içinde uyuşmazlık varsa bunları ” Yargıtay ” çözer. Farklı mahkemeler arasındaki uyuşmazlığı ise ” uyuşmazlık mahkemesi ” çözer. İdari Yargı Kolu Askeri Yargı Kolu Adli Yargı Kolu İdare Mahkemeleri Askeri Mahkemeleri Hukuk Mahkemeleri Vergi Mahkemeleri Disiplin Mahkemeleri […]

Olağanüstü Yönetim Usulleri

Olağanüstü Yönetim Usulleri

Olağanüstü Yönetim Usulleri Olağanüstü Yönetim Usulleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar sıkı yönetim ve olağan üstü haldir.Olağanüstü yönetim usûlleri veya olağanüstü hal yöntemleri, devletin, hukuk düzeninin olağan kuralları ile üstesinden gelinmesine imkan olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında başvurduğu yöntemlerdir.   Olağan Üstü Hal   Tabii afetlerde , salgın hastalıklarda , ekonomik krizlerde , şiddet olaylarının […]

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri ni madde madde inceleyelim. Yürütmenin sorumluluk taşıyan tarafıdır. Başbakan milletvekillerinin arasından seçilmek zorundadır ; bakanlar kurulu üyeleri milletvekili olmak zorunda değildir. Başbakanı Cumhurbaşkanı seçer . Bakanlar kurulunu başbakan seçer. Cumhurbaşkanı onaylar. Bakanlığın kurulması ve isminin değişmesi kanun ile gerçekleşir. Bakanlar kurulu göreve başladıktan sonra programını […]

Cumhurbaşkanının Görevleri

Cumhurbaşkanının Görevleri

Cumhurbaşkanının Görevleri Cumhurbaşkanının Görevleri sizler için madde madde inceleyelim. Anayasa mahkemesine üye seçer. Danıştaya üye seçer Askeri yargıtaya üye seçer. HSYK’ya üye seçer. Yargıtay Başsavcısını seçer Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil eder. Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırır. Genel Kurmay Başkanını atar. Not: Yargıtaya üye seçmez.     Tarafsızlık ve Sorumsuzluk Partiye ve kişilere eşit uzaklıktır.Partisi […]

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları ‘nı sırayla inceleyelim.   Soru Bakanlar kurulu sözlü veya yazılı cevaplaması üzerine başbakan ya da bakanlardan bilgi istemek. Devlet sırları veya ticari sırlar soru olarak istenemez. Soru önergesini en az bir milletvekili verebilir.     Genel Görüşme Genel kurulda toplantı yapılmasıdır. Oylama ve […]

Yasama Organı

Yasama Organı

Yasama Organı Yasama Organı ‘nın yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 7 asıl 4 yedekten oluşmaktadır.Üyelerin 6 sı Yargıtay , 5 i Danıştay üyeleri arasından seçilir.Seçimlerin yapılması savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir.   Cumhur Başkanının Seçimi Yenileme Sebepleri 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamaması Başbakanın istifası üzerine 45 gün içinde yeni […]

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı Anayasada Hak Kavramı bireye doğuştan tanındığı ve gelişen şartlara ve günümüz koşullarına göre kendisini korumasında yardımcı olan ayrıcalıklardır.Hakkın kazanılmasında “ iyi niyet “şartı aranır. Hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise ” dürüstlük ” kavramıdır. Maddi Haklara  :Mal Manevi Haklara : Kişilik  adı verilir.   Mutlak Hak : Herkesin herkese karşı ileriye […]

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri Dernek ve Özellikleri , kişi özel hukukunda yer almaktadır.  Kişi Topluluğudur . En az 7 kişiden oluşmalıdır ve üye sayı sınırlaması yoktur.   İnfisah (Ortadan Kalkma ) Nedenleri Derneğin kuruluş gayesinin gerçekleşmiş olması. Kuruluş gaye ve şartlarını kaybetmesi. Tüzüğündeki sürecin geçmiş olması. Borçlarını ödeyemez hale gelmesi. İki defa üst üste genel kurul […]

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Medeni Hukuk , insanların toplum halinde huzurlu ve güvende yaşamaları için gerekli olan bir hukuk dalıdır.Medeni Hukukumuz  1 ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup hala devam etmektedir.Medeni hukuk dalında bazı kavramların ne anlama geldiğini aşağıda inceleyelim.   Gerçek Kişi :  Tam ve sağ doğum ile başlar.Ölüm , ölüm karinesi ve gaiplik ile sona […]

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Vergi Hukuku , bir kamu hukuku dalıdır. Kişiler ile devlet arasındaki mali ilişkiyi incelemek ile yükümlüdür.Üç temel ilkesi vardır. Adalet Kanunilik Genellik   Adalet : İnsanların mevcut gelirlerine göre vergi alınmasıdır. Kanunilik : Vergi kanunla koyulur , kanunla kaldırılır. Genellik : Mevut şartları taşıyan herkes vergi vermek zorundadır.     Vergiler   Gelir […]

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza Hukuku Ülkemizin en önemli hukuk dallarından biridir . Bu ünitede dikkat etmemiz gereken yaş aralıklarıdır.Buradan genelde sorular karşımıza çıkmaktadır.Genel olarak ceza hukukunun özellikleri alt tarafta verdim. Türk ceza kanunu İtalyan kökenlidir. Ceza kişiyi ıslah etme ve toplumun öç alma isteğini yok etmek için kullanılır. İnsanların huzurunu bozan eylemler suç , kabahat adı […]

Hukuk Kuralları Türleri

Hukuk Kuralları Türleri

Hukuk Kuralları Türleri Hukuk Kuralları Türleri KPSS’ de sıkça karşımıza çıkan temel konulardan biridir. Oldukça basit karıştırmadan yapabileceğimiz bir konuya başlayacağız. Başlıklardan az çok ne görevlerde kullanılacağını biliyoruz yine de örnekler ile beraber konuyu inceleyelim.   a.) Emredici Hukuk Kuralları   Kesinlik ifade etmektedir.Hiç bir şekilde bu kuralların aksine sözleşme veya karar bağlanamaz.Devletin emrettiği konularda […]

Boşluk Kavramı

Boşluk Kavramı

Boşluk Kavramı Boşluk Kavramı ikiye ayrılmaktadır. Kanun içinde oluşan boşluklar ve Hukuk içinde oluşan boşluklar şeklinde.Sık sık denemelerde karşımıza çıkacak bu kavramı güzel metotlar ile bakalım.   Kanun Boşluğu     a.) Kanun İçi Boşluk Kanun koyan mercinin bilerek ve isteyerek kanun içerisinde bıraktığı boşluktur. Burada adam isteyerek bıraktığı için adı Kanun içidir. Kanunlar çerçevesinde […]

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız ) Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız ) olarak ikiye ayrılmaktadır.Hakim bir davada yazılı ve yazısız kaynaklara bakmak zorundadır.Yardımcı kaynaklara ise isteğe göre bakmaktadır.Bu konuda sorular direk hiyerarşi olarak da sorulabilir bu sebeple aşağıda gösterilecek piramiti ezbere bilmeniz gerekmektedir.   1.Yazlı Kaynaklar (Asli) Yazılı kaynaklara hakimin bakma mecburiyeti vardır. […]

Maddi Yaptırım Çeşitleri

Maddi Yaptırım Çeşitleri

Maddi Yaptırım Çeşitleri Maddi Yaptırım Çeşitleri ‘nden bahsetmeden önce Hukuk , sosyal hayatı düzenleyen , uyulmadığı takdirde maddi yaptırımlara kamu gücü ile desteklenmiş kurallardır. Soru Kalıbı : Hukuk kuralları ile diğer kurallar arasındaki tek fark maddi yaptırım içermesidir.   Ceza Cebr-i İcra Tazminat  —-Maddi Tazminat —-Manevi Tazminat İptal Hükümsüzlük  —- Tek taraflı Bağlamazlık —- Butlan […]