Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840) Uygur Devleti (745-840) arasında hüküm sürmüştür.Kelime manası “Akraba , Müttefik” dir.Çin kaynaklarında ise “Şahin gibi dolaşan, hücum eden ” olarak da geçmektedir. Uygur Devleti Özellikleri Kurucusu “ Kutluk Bilge Kül Kağan“dır. Başlarda Ötügen daha sonra Karabalsagun’a taşındı. Bögü Kağan zamanında Maniheizm‘ikabul ettiler. Maniheizm Dini ile ; Zamanla savaşçılık özelliklerini kaybettiler. Harf hareketli […]

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) Kürşad ayaklanması sonrası Çin devleti içerisindeki bir birlerine savaş açmış araları kötü olan Türklerin tekrar bir araya gelmesiyle kuruldu. II.Köktürk Devleti Özellikleri Devletin kurucusu “Kutluk Kağan“dır. Unvanı “İlteriş” dir. Derleyen , toplayan anlamındadır. Orhun Abideleri II.Köktürk zamanında dikilmiştir. Uygur,Basmil ve Karluk Türkleri tarafından yıkıldı. Vezir Tonyukuk bu […]

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659) Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğini gösterir. Kurucusu Bumin Kağan’dır. —-> İlk kez “kağan” unvanı kullanılmıştır. Devletin merkezi “Ötügen“‘dir. En parlak dönemi “Mukan Kağan” dönemidir. —> Çıkmış Soru   Köktürkler , Sasaniler ile anlaşma yaparak Akhunlar’ı yıktılar. Köktürkler , Bizans ile anlaşma yaparak Sasanilere saldırdı ama yıkılmadı. Orta Asya’dan Bizansa […]

Avrupa'da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları Avrupa’da Türklerin kurmuş olduğu bir çok Türk boyu ve devleti bulunmaktadır.Bunları bazıları tarih içinde yok olmuş bazıları da günümüze kadar kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir. Avarlar Boyan Han tarafından kurulmuştur. Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular. Juan Juan Türkleri olarak da anılmaktadırlar. Bir diğer adlarıda Apar’lar dır. İstanbul’u […]

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Kurucusu Balamir Kağan ‘dır. Uldiz döneminde Avrupa Hun Devleti Anadolu topraklarına ayak basmıştır. AVP Hun Devleti’nin en parlak dönemi Atilla Dönemidir. –Atilla’nn Ünvanları –Cesur Kavimler Efendisi –Tanrının Kırbacı –Etzel   Batı Roma <–AVP Hun –> Doğu Roma AVP Hun Devleti Doğu Romayı I.ve II. balkan seferleri ile vergiye bağladı . –Margos Antlaşması — […]

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları  Büyük Asya Hun Devleti dağıldıktan sonra Orta Asya’dan başlayan büyük bir göçtür. Kavimler göçünü başlatan Balamir Kağan‘dır. Çin baskısı dağınık Türk boylarını zor durumda bırakmıştır.İki seçenek vardı ya asimile ol ya göç et. Verimli toprakların git gide verimsizleşmesi. Hastalıkların boy içerisinde çoğalması. Kavimler Göçü Sonuçları Bu göç ile Asya’dan gelen […]

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174) İlk hükümdarı Teoman’dır. Asya hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir(Toprak Ana). Devlet Orta Asya’daki dağılmış Türk boylarını bir araya getirmiştir. En önemli hükümdarı Teoman’ın oğlu ” Metehan” dır. Bu dönemde ilk Türk-Çin anlaşması imzalandı. ” Kuzey Şanzi Anlaşması” Metehan öldükten sonra bazı komutanlar ülkenin Çin’e bağlanmasını ve asimile olmasını […]

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu İskitler (Sakalar) Boyu ‘nun bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga‘dır. Tomris Hatun ve Amazon kadınları bu dönemde yaşamıştır. Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Aynı zamanda savaşlarda atı kullanan ilk topluluk özelliğini göstermişlerdir. Askerlerin ya da savaşçıların mezarlarına “balbal“ adı verilen taşlar diktiler.Bir asker kaç düşman öldürürse o kadar “balbal ” dikilirmiş mezarına. Bu dönemde demir […]