Yargı Organı

Yargı Organı

Yargı Organı Yargı Organı ‘nı ayrılan kollar ile tablo şeklinde inceleyelim.Bu tabloya ek olarak uyuşmazlık ve anayasa mahkemeleri de eklenebilir.Eğer aynı mahkeme içinde uyuşmazlık varsa bunları ” Yargıtay ” çözer. Farklı mahkemeler arasındaki uyuşmazlığı ise ” uyuşmazlık mahkemesi ” çözer. İdari Yargı Kolu Askeri Yargı Kolu Adli Yargı Kolu İdare Mahkemeleri Askeri Mahkemeleri Hukuk Mahkemeleri Vergi Mahkemeleri Disiplin Mahkemeleri […]

Olağanüstü Yönetim Usulleri

Olağanüstü Yönetim Usulleri

Olağanüstü Yönetim Usulleri Olağanüstü Yönetim Usulleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar sıkı yönetim ve olağan üstü haldir.Olağanüstü yönetim usûlleri veya olağanüstü hal yöntemleri, devletin, hukuk düzeninin olağan kuralları ile üstesinden gelinmesine imkan olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında başvurduğu yöntemlerdir.   Olağan Üstü Hal   Tabii afetlerde , salgın hastalıklarda , ekonomik krizlerde , şiddet olaylarının […]

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri

Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri Bakanlar Kurulu Özellikleri ve Görevleri ni madde madde inceleyelim. Yürütmenin sorumluluk taşıyan tarafıdır. Başbakan milletvekillerinin arasından seçilmek zorundadır ; bakanlar kurulu üyeleri milletvekili olmak zorunda değildir. Başbakanı Cumhurbaşkanı seçer . Bakanlar kurulunu başbakan seçer. Cumhurbaşkanı onaylar. Bakanlığın kurulması ve isminin değişmesi kanun ile gerçekleşir. Bakanlar kurulu göreve başladıktan sonra programını […]

Cumhurbaşkanının Görevleri

Cumhurbaşkanının Görevleri

Cumhurbaşkanının Görevleri Cumhurbaşkanının Görevleri sizler için madde madde inceleyelim. Anayasa mahkemesine üye seçer. Danıştaya üye seçer Askeri yargıtaya üye seçer. HSYK’ya üye seçer. Yargıtay Başsavcısını seçer Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil eder. Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırır. Genel Kurmay Başkanını atar. Not: Yargıtaya üye seçmez.     Tarafsızlık ve Sorumsuzluk Partiye ve kişilere eşit uzaklıktır.Partisi […]

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları ‘nı sırayla inceleyelim.   Soru Bakanlar kurulu sözlü veya yazılı cevaplaması üzerine başbakan ya da bakanlardan bilgi istemek. Devlet sırları veya ticari sırlar soru olarak istenemez. Soru önergesini en az bir milletvekili verebilir.     Genel Görüşme Genel kurulda toplantı yapılmasıdır. Oylama ve […]

Yasama Organı

Yasama Organı

Yasama Organı Yasama Organı ‘nın yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 7 asıl 4 yedekten oluşmaktadır.Üyelerin 6 sı Yargıtay , 5 i Danıştay üyeleri arasından seçilir.Seçimlerin yapılması savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir.   Cumhur Başkanının Seçimi Yenileme Sebepleri 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamaması Başbakanın istifası üzerine 45 gün içinde yeni […]

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı Anayasada Hak Kavramı bireye doğuştan tanındığı ve gelişen şartlara ve günümüz koşullarına göre kendisini korumasında yardımcı olan ayrıcalıklardır.Hakkın kazanılmasında “ iyi niyet “şartı aranır. Hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise ” dürüstlük ” kavramıdır. Maddi Haklara  :Mal Manevi Haklara : Kişilik  adı verilir.   Mutlak Hak : Herkesin herkese karşı ileriye […]

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri Dernek ve Özellikleri , kişi özel hukukunda yer almaktadır.  Kişi Topluluğudur . En az 7 kişiden oluşmalıdır ve üye sayı sınırlaması yoktur.   İnfisah (Ortadan Kalkma ) Nedenleri Derneğin kuruluş gayesinin gerçekleşmiş olması. Kuruluş gaye ve şartlarını kaybetmesi. Tüzüğündeki sürecin geçmiş olması. Borçlarını ödeyemez hale gelmesi. İki defa üst üste genel kurul […]

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Medeni Hukuk , insanların toplum halinde huzurlu ve güvende yaşamaları için gerekli olan bir hukuk dalıdır.Medeni Hukukumuz  1 ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup hala devam etmektedir.Medeni hukuk dalında bazı kavramların ne anlama geldiğini aşağıda inceleyelim.   Gerçek Kişi :  Tam ve sağ doğum ile başlar.Ölüm , ölüm karinesi ve gaiplik ile sona […]

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Vergi Hukuku , bir kamu hukuku dalıdır. Kişiler ile devlet arasındaki mali ilişkiyi incelemek ile yükümlüdür.Üç temel ilkesi vardır. Adalet Kanunilik Genellik   Adalet : İnsanların mevcut gelirlerine göre vergi alınmasıdır. Kanunilik : Vergi kanunla koyulur , kanunla kaldırılır. Genellik : Mevut şartları taşıyan herkes vergi vermek zorundadır.     Vergiler   Gelir […]

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza Hukuku Ülkemizin en önemli hukuk dallarından biridir . Bu ünitede dikkat etmemiz gereken yaş aralıklarıdır.Buradan genelde sorular karşımıza çıkmaktadır.Genel olarak ceza hukukunun özellikleri alt tarafta verdim. Türk ceza kanunu İtalyan kökenlidir. Ceza kişiyi ıslah etme ve toplumun öç alma isteğini yok etmek için kullanılır. İnsanların huzurunu bozan eylemler suç , kabahat adı […]

Hukuk Kuralları Türleri

Hukuk Kuralları Türleri

Hukuk Kuralları Türleri Hukuk Kuralları Türleri KPSS’ de sıkça karşımıza çıkan temel konulardan biridir. Oldukça basit karıştırmadan yapabileceğimiz bir konuya başlayacağız. Başlıklardan az çok ne görevlerde kullanılacağını biliyoruz yine de örnekler ile beraber konuyu inceleyelim.   a.) Emredici Hukuk Kuralları   Kesinlik ifade etmektedir.Hiç bir şekilde bu kuralların aksine sözleşme veya karar bağlanamaz.Devletin emrettiği konularda […]

Boşluk Kavramı

Boşluk Kavramı

Boşluk Kavramı Boşluk Kavramı ikiye ayrılmaktadır. Kanun içinde oluşan boşluklar ve Hukuk içinde oluşan boşluklar şeklinde.Sık sık denemelerde karşımıza çıkacak bu kavramı güzel metotlar ile bakalım.   Kanun Boşluğu     a.) Kanun İçi Boşluk Kanun koyan mercinin bilerek ve isteyerek kanun içerisinde bıraktığı boşluktur. Burada adam isteyerek bıraktığı için adı Kanun içidir. Kanunlar çerçevesinde […]

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız )

Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız ) Hukuk Kaynakları ( Yazılı , Yazısız ) olarak ikiye ayrılmaktadır.Hakim bir davada yazılı ve yazısız kaynaklara bakmak zorundadır.Yardımcı kaynaklara ise isteğe göre bakmaktadır.Bu konuda sorular direk hiyerarşi olarak da sorulabilir bu sebeple aşağıda gösterilecek piramiti ezbere bilmeniz gerekmektedir.   1.Yazlı Kaynaklar (Asli) Yazılı kaynaklara hakimin bakma mecburiyeti vardır. […]

Maddi Yaptırım Çeşitleri

Maddi Yaptırım Çeşitleri

Maddi Yaptırım Çeşitleri Maddi Yaptırım Çeşitleri ‘nden bahsetmeden önce Hukuk , sosyal hayatı düzenleyen , uyulmadığı takdirde maddi yaptırımlara kamu gücü ile desteklenmiş kurallardır. Soru Kalıbı : Hukuk kuralları ile diğer kurallar arasındaki tek fark maddi yaptırım içermesidir.   Ceza Cebr-i İcra Tazminat  —-Maddi Tazminat —-Manevi Tazminat İptal Hükümsüzlük  —- Tek taraflı Bağlamazlık —- Butlan […]

Türkiye'de Madencilik

Türkiye’de Madencilik

Türkiye’de Madencilik Türkiye’de Madencilik bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Demir ,Bakır , Krom ,Bor ,Boksit , Borit,Tuz ,Fosfat ,Mermer , Linyit ,Taş Kömürü gibi çeşitli madenler ülkemizde çıkmaktadır.Ülkemiz maden çeşidi bakımından oldukça zengin bir ülkedir.Gerek ham madde satışı gerek işleyip satımı mevcuttur.Mermer bu alanda Çine satışı yüksek oranda yapılmaktadır.   Demir Dünya’da en fazla kullanılan […]

Türkiye'de Sanayi Bitkileri

Türkiye’de Sanayi Bitkileri

Türkiye’de Sanayi Bitkileri Türkiye’de Sanayi Bitkileri bölgemizin coğrafi zenginliğin dolayı çeşitlilik göstermektedir. KPSS ‘de genelde harita üzerinden sorular ile karşılaşmaktayız.Bu tip soruları çözerken hangi ürünün nerede çok çıkarıldığını bilmek gerekir.Sanayi bitkileri adını doğrudan halka satılmayan önce işlemesi gereken bitkiler olduğu için almaktadır. Bu bitkilerin üretiminde eğer bitki çabuk bozuluyor ise Fabrikalar bu bitkilerin yakın bulunduğu […]

Türkiye'de Tarım Ürünleri

Türkiye’de Tarım Ürünleri

Türkiye’de Tarım Ürünleri Türkiye’de Tarım Ürünleri coğrafi konumuzdan dolayı oldukça z engin bir bölgede yaşamaktayız. KPSS 2017 yılında bir tarım ürünü olan Elmadan soru gelmişti.Bu yılda bu konuda sorular gelebilir.Dikkatli bir şekilde konuyu inceleyim.Öneri olarak bir dilsiz harita alarak şehirlerin üzerine en çok bulunan tarım ürünü yazılabilir. Buğday Türkiye’de en çok yetiştirilen tahıl ürünüdür. Buğday […]

Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı Etkileyen Faktörler Tarımı Etkileyen Faktörler , Türkiye tarım bakımından Dünya’da eşi benzeri görülmemiş bir ülkedir.Dört mevsimi aynı anda yaşaması ülkemize tarımsal açıdan bir zenginlik katmıştır.Bu zenginliğimizi etkileyenA faktörler bulunmaktadır.Bu faktörleri şimdi aşağıda inceleyelim. a) İklim İklim çeşitli olursa tarımsal ürünlerde de çeşitlilik artar.   b) Yer Şekilleri Dağlık ve engebeli bir arazi ise tarım […]

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri

Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri Yerleşme Çeşitleri ve Mesken Tipleri ikiye ayrılır kır ve kent olmak üzere.Coğrafyamız gereği çeşitli arazi yapısına sahip olduğumuz için yerleşme çeşitliliği de farklılık göstermektedir.Yerleşmeler yapılırken aranırken ilk koşul su olanağıdır. Bir yerde su olanağı imkanı fazla ise oradaki yerleşme dağınıktır.Fakat bir alanda su yok bir ya da iki noktada su […]

Türkiye'de Göç

Türkiye’de Göç

Türkiye’de Göç Türkiye’de Göç kavramı çok eski dönemlerde başlayan ve günümüzde hala farklı bir yoldan devam etmekte olan bir kavramdır.Göç kavramı KPSS ‘nin sevdiği kavramlardan biridir.Göç insanların istekleri veya mecburiyetleri sonucu gerçekleştirdikleri işlemdir.Göçler eğitim , ekonomik veya siyasal sebeplerden gerçekleşmiş olabilir. İç Göçler Kır –> Kent Kent –> Kent Kent –>Kır Mevsimlik Göç   İç […]

Türkiye'de Nüfus ve Özellikleri

Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri

Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri yapılan araştırmalarda ülkemizin nüfusu artmaya her yıl devam etmektedir.Şuan ki güncel Türkiye nüfusu 2016 sayımlarında 79,51 milyon olarak belirlenmiştir. Nüfus Artış Sonuçları Not: Artış sonuçlarına bakılırken devlet tarafından olumlu ya da olumsuz olarak düşünülmesi gerekir. Olumlu Sonuçları Vergi gelirleri artar. Mal ve hizmete talep artar. İşçi ücretleri düşer.   […]

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri

Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri Yağmur Çeşitleri ve Özellikleri bakımından zengin bir konudur. KPSS ‘de Genelde grafik üzerinde sorular gelmektedir.Bu konuda dikkatli olunmalıdır.Sadece bilgi ile değil görsel ve grafik bilgilerini de incelemenizi öneririm. Yağmur su buharının yoğunlaşmasıdır.Yoğunlaşma olması için sıcaklık azalmalıdır. Mutlak Nem : Sıcaklık arttıkça mutlak nem artar. Bağıl nem : Yağış olan yerlerde bağıl […]

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri

Kıyı Tipleri Türkiye’de görülen ve görülmeyen üzere tüm Kıyı Tipleri ‘ni bu yazımızda bulabilirsiniz. KPSS sorularında genelde harita üzerine gösterilip hangi kıyı tipidir şeklinde gelmektedir.Bu sorular coğrafya testlerinde kolay diye takip ettiğimiz sorulardır .İnşallah sizler de başarılı bir şekilde konuyu kavrar doğru cevaplar verirsiniz.O zaman başlayalım.Bu tip sorularda en çok karıştırılan konu Enine ve boyuna kıyı […]

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı

Bitki Coğrafyası ve Kuşağı Bitki Coğrafyası ve Kuşağı bakımından Türkiye oldukça zengin bir ülkedir.Bulunduğu iklim kuşağı ve etrafının denizlerle kaplı olması ülkemizin bitki çeşitliliğini oldukça arttırmıştır. Endemik Bitkiler İspir Meşesi Datça Hurması Sığla Ağacı Anzer Çayı   Relikt Bitki Nedir: İklim değişimleri sonucu kalıntı bitki örtüsüne verilen addır. Artvin – Yusufeli ‘nde ki Zeytin ağaçları […]

Türkiye'de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri olukça çeşitlidir.Orta kuşakta ve üç tarafımızın denizlerle çevrili olması sebebiyle ülkemizde çeşit çeşit toprak tipleri mevcuttur.   Fiziksel Parçalanma Nem miktarı az olan ortamlarda görülür. Sıcaklık farkı bu alanlarda fazladır ( Gündüz +18 , Gece -2 ) İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da görülür. Toprak oluşumu yavaştır. Ör: […]

Türkiye'de Göller ve Özellikleri

Türkiye’de Göller ve Özellikleri

Türkiye’de Göller ve Özellikleri Türkiye’de Göller ve Özellikleri bakımından KPSS ‘de sıkça rastladığımız her denemede karşımıza çıkan soru kalıbıdır.Bu soru kalıbındaki soruları çözerken biraz ezber biraz da akıl yürüteceğiz. Göllerin bulunduğu bölümler genellikle; Van Gölü Çevresi Tuz Gölü Çevresi Güney Marmara Göller Yöresi   dir. Not: En az göl “Ege” bölgesinde bulunmaktadır ve Doğal Göllerin olmadığı […]

Türkiye'de Akarsuların Özellikleri

Türkiye’de Akarsuların Özellikleri

Türkiye’de Akarsuların Özellikleri  Toptan yükselen bir bölge olduğu için yatak eğimleri fazladır. Suyun akışı hızlıdır. Su hızlı aktığı için aşındırma da fazladır. Hidroelektrik potansiyeli fazladır. Taşıdığı su miktarı azdır.Genel olarak Türkiye’de yağışlar azdır. Türkiye’de her dönem yağış almadığı için akarsuların rejimi düzensizdir. Ülkemizdeki Bartın Çayı hariç akarsularda ulaşım yapılamaz.Eğimin fazla olması ve rejimin düzensiz olması. […]

Türkiye'de Ovalar ve Oluşum Şekilleri

Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri

Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri Türkiye’de Ovalar ve Oluşum Şekilleri oluşma şekillerine göre ayrılmaktadır. KPSS ‘ de yıl yıl ovalardan soru gelmektedir.Genelde ovalar deniz kenarlarında ve İç Anadolu’da bulunmakta olup yer yer Türkiye’nin her yerinde mevcuttur. Türkiye’nin ovaları yükselti olarak batı da daha düşükken doğuda daha yüksektir.   Delta Ovaları   Delta ovaları nasıl oluşur […]

Türkiye'de Volkanik Dağlar

Türkiye’de Volkanik Dağlar

Türkiye’de Volkanik Dağlar Türkiye’de Volkanik Dağlar KPSS ‘de her zaman karşınıza çıkacak soru tipidir.Bu dağlar için kalıplaşmış bir ifade vardır. ” Tuz Gölü’nün altı Van Gölü’nün üstü”. Çoğu volkanik arazi bu tanımın olduğu yerdedir.Farklı olanları da yine sizlere aşağıda vereceğim.  Volkanik Dağlar ı çalışırken tüm volkanların bulunduğu pozisyonu ezbere bilmek zorundasınız.Eğer odanızda bir Türkiye fiziki haritası […]

Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar Jeojojik Zamanlar Dünya’nın geçmiş tarihini parçalara bölmek isteyen bilim insanları bunları dört parçada toplamışlardır.4.54 milyar yaşında olan Dünya’mızın jeolojik zamanları KPSS sınavında gerek soru olarak gerek de benzer soruların içerisinde şıklarda yer almaktadır.Bu tür soruları yaparken bir Dünya’nın toprak yerleşimi sırasını olduğunu unutmayın. I.Jeolojik Zaman (Paleozik) Dünya üzerindeki taş kömür bu zaman diliminde […]

Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840)

Uygur Devleti (745-840) Uygur Devleti (745-840) arasında hüküm sürmüştür.Kelime manası “Akraba , Müttefik” dir.Çin kaynaklarında ise “Şahin gibi dolaşan, hücum eden ” olarak da geçmektedir. Uygur Devleti Özellikleri Kurucusu “ Kutluk Bilge Kül Kağan“dır. Başlarda Ötügen daha sonra Karabalsagun’a taşındı. Bögü Kağan zamanında Maniheizm‘ikabul ettiler. Maniheizm Dini ile ; Zamanla savaşçılık özelliklerini kaybettiler. Harf hareketli […]

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti)

II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) II.Köktürk Devleti (Kutluk Devleti) Kürşad ayaklanması sonrası Çin devleti içerisindeki bir birlerine savaş açmış araları kötü olan Türklerin tekrar bir araya gelmesiyle kuruldu. II.Köktürk Devleti Özellikleri Devletin kurucusu “Kutluk Kağan“dır. Unvanı “İlteriş” dir. Derleyen , toplayan anlamındadır. Orhun Abideleri II.Köktürk zamanında dikilmiştir. Uygur,Basmil ve Karluk Türkleri tarafından yıkıldı. Vezir Tonyukuk bu […]

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659) Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğini gösterir. Kurucusu Bumin Kağan’dır. —-> İlk kez “kağan” unvanı kullanılmıştır. Devletin merkezi “Ötügen“‘dir. En parlak dönemi “Mukan Kağan” dönemidir. —> Çıkmış Soru   Köktürkler , Sasaniler ile anlaşma yaparak Akhunlar’ı yıktılar. Köktürkler , Bizans ile anlaşma yaparak Sasanilere saldırdı ama yıkılmadı. Orta Asya’dan Bizansa […]

Avrupa'da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri ve Boyları Avrupa’da Türklerin kurmuş olduğu bir çok Türk boyu ve devleti bulunmaktadır.Bunları bazıları tarih içinde yok olmuş bazıları da günümüze kadar kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir. Avarlar Boyan Han tarafından kurulmuştur. Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular. Juan Juan Türkleri olarak da anılmaktadırlar. Bir diğer adlarıda Apar’lar dır. İstanbul’u […]

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Kurucusu Balamir Kağan ‘dır. Uldiz döneminde Avrupa Hun Devleti Anadolu topraklarına ayak basmıştır. AVP Hun Devleti’nin en parlak dönemi Atilla Dönemidir. –Atilla’nn Ünvanları –Cesur Kavimler Efendisi –Tanrının Kırbacı –Etzel   Batı Roma <–AVP Hun –> Doğu Roma AVP Hun Devleti Doğu Romayı I.ve II. balkan seferleri ile vergiye bağladı . –Margos Antlaşması — […]

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları  Büyük Asya Hun Devleti dağıldıktan sonra Orta Asya’dan başlayan büyük bir göçtür. Kavimler göçünü başlatan Balamir Kağan‘dır. Çin baskısı dağınık Türk boylarını zor durumda bırakmıştır.İki seçenek vardı ya asimile ol ya göç et. Verimli toprakların git gide verimsizleşmesi. Hastalıkların boy içerisinde çoğalması. Kavimler Göçü Sonuçları Bu göç ile Asya’dan gelen […]

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti M.Ö. 209-174) İlk hükümdarı Teoman’dır. Asya hun Devleti’nin başkenti Ötügen’dir(Toprak Ana). Devlet Orta Asya’daki dağılmış Türk boylarını bir araya getirmiştir. En önemli hükümdarı Teoman’ın oğlu ” Metehan” dır. Bu dönemde ilk Türk-Çin anlaşması imzalandı. ” Kuzey Şanzi Anlaşması” Metehan öldükten sonra bazı komutanlar ülkenin Çin’e bağlanmasını ve asimile olmasını […]

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu

İskitler (Sakalar) Boyu İskitler (Sakalar) Boyu ‘nun bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga‘dır. Tomris Hatun ve Amazon kadınları bu dönemde yaşamıştır. Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Aynı zamanda savaşlarda atı kullanan ilk topluluk özelliğini göstermişlerdir. Askerlerin ya da savaşçıların mezarlarına “balbal“ adı verilen taşlar diktiler.Bir asker kaç düşman öldürürse o kadar “balbal ” dikilirmiş mezarına. Bu dönemde demir […]