Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri KPSS de madde madde sorulup hangisi görevi değildir şeklinde de karşımıza çıkabilir.Maddeler halinde bir sınıf rehber öğretmeninin rehberlik hizmetleri kapsamındaki görevlerini inceleyelim.   Görevleri Rehber edeceği sınıfın yıllık rehberlik çalışma planını hazırlar ve bir kopyasını da rehberlik servisine verir. Rehber öğretmenlerle iş birliği içerisinde öğrencilere bölüm , […]

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri

Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) Görevleri her okulda evrenseldir.   Görevleri Sınıf öğretmenlerinin yıllık sınıf rehberlik programlarını yürütmelerinde onlara rehber olmak. Sınıf rehber öğretmenleri ile toplantılar yaparak sınıflarda bulunan problemli ve rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin çözümleri için gerekli çalışmaları yapmak. Okulun disiplin kurallarını , öğretim programını , sınıf geçme kurallarını öğrencilere […]

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri

Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile Ilgili Görevleri , burada okul müdürü okulda rehberlik adına karar adamıdır.Okul müdürü ayrıca alınan kararları da yeri geldiği zaman acaba uygulanıyor mu diye de takip etmekle yükümlüdür.   Okul Müdürü Görevleri Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç – gereçleri sağlamalıdır. Rehberlik hizmetleri […]

Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma Teknikleri

Bireyi Tanıma Teknikleri Bireyi Tanıma Teknikleri ‘nin özelliklerini ve amaçlarına aşağıda sıralayalım. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak. Ne kadar çok teknik uygulanırsa o kadar faydalı olur. Yaptığımız gözlem , vaka her şey kayıt edilmelidir. Bazı tekniklerin sadece psikolojik danışman tarafından uygulanması gerek. Bir tekniği bir defa uygulamak yeterli değildir. a.) Test Teknikleri Yetenek Başarı Kişilil […]

Mesleki Rehberlik Kuramları

Mesleki Rehberlik Kuramları

Mesleki Rehberlik Kuramları Mesleki Rehberlik Kuramları ‘nda meslek seçimi belli başlı bir süreçtir.Bireyin meslek seçerken temel özelliklerine göre ortaya farklı kuramlar atılmıştır. Belli başlı kuramları sizlerle beraber inceleyelim.   1.Özellik Faktör Kuramı (Parsons) Bu kurama göre her birey kendine uygun mesleğe yöneltilirse mutlu ve üretken olarak yaşar. Birey kendinde özgü özelliklere sahiptir. Her mesleğinde kendine […]

Problem Alanına Göre Rehberlik

Problem Alanına Göre Rehberlik

Problem Alanına Göre Rehberlik Problem Alanına Göre Rehberlik üçe ayrılmaktadır Eğitsel , Kişi – Sosyal ve Mesleki rehberlik . Problem alanında üç madde vardır. Bundan ötürü diğer şıklara benzer fakat farklı alanlardan madde ekleyebilir bu sebeple soruyu okurken dikkat etmemiz gereken şey öncelikle soru köküdür. Eğer soruda Problem alanına göre rehberlikten bahsediyor ise o zaman […]

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmeti oldukça çeşitlilik göstermektedir.Bu çeşitliliği sizlere tablo halinde göstermek daha kolay  ve akılda kalıcı olacaktır sanırım . İsteyen arkadaşlar tablonun çıktısını da alıp asabilirler. Sosyal Problem çözümünde grup çalışması daha etkilidir.Amerikan filmlerinde bağımlı kişilerin toplanıp herkesin derdini anlattığı sahneleri hatırlarsınız. Grup çalışmasında yaşlar birbirine yakın olmalı […]

Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri Rehberlik Modelleri tarihsel gelişim sürecinde zamanla ortaya çıkmıştır.   Parsons Modeli  Bireyin önce ilgileri ölçülür ve aynı zamanda mesleklerin gerekliliği saptanır.Basit bir eşleştirme ile birey ve hangi özelliklere eşleştiği belirlenir. Bireye bak senin özelliklerin bunlar bunlar  ve şunlar sana uyuyor bunları seçebilirsin denebilir. 1.Aşama : Bireyin Özelliklerini Belirle 2.Aşama : Mesleğin Özelliklerini Belirle […]

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri Rehberlik Hizmetleri içerisinde çok çeşitli hizmetler mevcuttur.   1.) Psikolojik Danışma Hizmeti Bireyin kendini tanıması , geliştirmesi için uzman kişilerden profesyonelce verilen yardıma psikolojik danışma hizmeti denir.   2.) Oryantasyon (Duruma Alışma) Hizmeti  Öğrencilere okulu , çevreyi ve yararlanabilecek imkanları tanıtmaktır.Üniversite birinci sınıfta üst sınıflardan gelen bir kaç öğrenci genelde oryantasyon çalışması yapmaktadır. […]

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow’un Ihtiyaçlar Hiyerarşisi , Maslow’a göre insanoğlunun ihtiyaçlarının bir hiyerarşisi bulunmak zorundaydı.Bu hiyerarşide bir üst seviyeye geçebilmek için o seviyenin ihtiyaçları doyurulmak zorundaydı.Eğer o ihtiyaç doyurulamıyor ise  veya alt düzeyde doyuruluyor ise ” baskın ihtiyaç ” adını alır.     Fizyolojik İhtiyaçlar : Yemek yeme , su içme , nefes almak , […]

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin Temel İlkeleri Rehberliğin Temel Ilkeleri’nn amacı insanın kendisini tanıyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesinden geçer.Rehberlik hizmetleri ilkeleri evrensel bir niteliğe sahiptir. Dünya’nın herhangi bir yerinde rehberlik hizmetleri sunulurken bu  ilkeler esas alınmaktadır. Rehberlik ilkleri ırk , dil , kültür ya da şehre göre çeşitlilik göstermez. Rehberlik hizmetleri kişiye alternatifi gösterir Bireyin alternatiflerden en uygun olanı seçmesine […]