Içerik Düzenleme Yaklaşımları

İçerik Düzenleme Yaklaşımları

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Içerik Düzenleme Yaklaşımları çeşitli özellikler göstermektedir. KPSS ‘de çıkması muhtemel sorulardan biridir.Size kısa ve öz şekilde bu konuyu anlatmayı hedefliyorum.İçerik Düzenleme Yaklaşımları nı sırasıyla inceleyelim.   1.) Doğrusal Yaklaşım  Burada bir uzun çubuk düşünelim. Çubuğun başında hiç bilgisiz bir çocuk ve yavaşça öğrenmeye başlıyor konuları bir biri ile bağlantılıdır. Öğrenmeye başladıkça çubuk […]

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan

Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan Bloom Taksonomisi : Bilişsel,Duyuşsal,Psikomotor Alan olarak üçe ayrılmaktadır.Burada hedefler aşamalı şekilde sıralanmaktadır.Bu hedefleri alt başlıklar ile bu alanları inceleyelim.   1.) Bilişsel Alan   Bilgi :Orijinal ham tanımı söylemektir.Birey burada kendinden hiç bir şey katmaz. Nerelerde Kullanılır : Tanımlama , Hatırlama ,Söyleme ,Yazma ,Listeleme ,Seçme ,Sıraya Koyma   Kavrama : […]

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler , Hedefler program geliştirmede ” Niçin Eğitiyoruz ? ” sorusuna yanıt verir.Eğitimin amacı çocuklarımıza belli davranışları kazandırmak istememizdir.Bunu gerçekleştirmek için bir programa ihtiyaç duyarız. Bunları da hedefler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Hedefler üçe ayrılmaktadır. Uzak Hedef : Bakanlığın dersler hakkındaki amaçlarıdır.Ülke geneli hedeflerdir. Genel Hedef : Okulun […]

Ihtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri Ihtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri nden önce yaklaşımlar konusuna bakacağız.Başlıca dört adet yaklaşım mevcuttur.Bunlar farklar yaklaşımı , demokratik yaklaşım ,analitik yaklaşım ,betimsel yaklaşımdır.   İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları   1.) Farklar Yaklaşımı –Birey Önemli Olması gerek durum ile var olan mevcut durum arasındaki fark kıyaslanır. İhtiyaçlar o farka göre belirlenir.   […]

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli)

Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) Tasarım Yaklaşımları (Konu , Öğrenci ,Sorun Merkezli) olmak üzere üçe ayrılır ve kendi alt başlıklarından oluşmaktadır.   Konu Merkezli Tasarımlar   1.) Konu Tasarımı Daimi anlayış vardır. Geleneksel anlayış hakimdir. Disiplin tasarımı yoktur. Aynı dersin içinde farklı konular ele alınır.Örneğin tarih dersi kendi içinde parçalanmıştır önce Osmanlı tarihi […]

Eğitim Felsefeleri

Eğitim Felsefeleri

Eğitim Felsefeleri Başlıca eğitim felsefeleri dört adettir.Bunlar daimicilik ,esasicilik ,yeniden kurmacılık ve ilerlemeciliktir. Bu felsefeleri kesinlikle bilmemiz gerekmektedir. 4 ayrı post kağıda özelliklerini yazarak duvara asabilirsiniz. KPSS ‘de karşımıza sınavda olmasa da denemelerde kesinlikle çıkacaktır.   Daimicilik Felsefesi Değişmeyen daimi kalan evrensel ilkelerdir. Değişmeyen konu ve baskı vardır. Kapalı sistemdir burada sorgulama yoktur bilgi daimidir. […]

Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar

Felsefi Akımlar Eğitim ve öğretimi etkileyen başlıca dört adet felsefi akım mevcuttur. Bu akımlar idealizm ,realizm,pragmatizm ve varoluşçuluk akımlarıdır. Bu akımlar direk soru olarak gelebilmektedir. Kısa kodlamalar yaparak bu Felsefi Akımlar ı zihnimize yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk felsefi akımını incelemeye başlayalım.   Realizm Akımı Bir diğer adı ” gerçekçilik ” tir. Dünya maddi ve manevi tüm […]

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri Program Geliştirmenin Temelleri ‘nin amacı bize yol gösterecek olacak etkenleri düşünmektir. Peki bunlar nelerdi madde madde inceleyelim.   Psikolojik Temel İnsan “ Nasıl Öğrenir ? “sorusuna cevap arar. Burada amaç psikolojinin programa nasıl katkısı olacağını amaçlar. Bir programa yöntem ve teknik seçiminden bahsediliyor ise burada yer alır. Öğrenme sürecinin hazırlanması ve düzenlenmesi […]

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.)

Program Türleri (Eğitim ,Öğretim ,Ders, Örtük vs.) Eğitim öğretimin temel unsurları üç tanedir . Bunlar öğretmen , öğrenci ve programdır. Program Türleri farklı çeşitlerden oluşmaktadır.Bunlar arasındaki farkları dikkatli incelemeliyiz. Buradan bir soru karışımıza çıkabilir. Program Türleri ‘nin amacı öğrencilere bilginin nasıl öğretileceği , ne öğretileceği ve ne ile öğretileceği gibi bilgiler sunmaktır. 5 adet program türü vardır […]

Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri on dört maddeden oluşmaktadır. Bu temel ilkeler eğitim öğretim hayatımızın değişilmez parçaları ve ilkeleri olmaktadırlar. Her Türk vatandaşının almak istediği eğitimi özgürce ve temel ilkeler etrafında fırsat eşitliği içerisinde almasını sağlayan Türk Milli Eğitiminin Temel Ilkeleri ‘ni madde madde inceleyelim.   Temel İlkeler   Genellik […]

Formal ve İnformal Eğitim

Formal ve İnformal Eğitim

Formal ve İnformal Eğitim Formal ve Informal Eğitim kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Örgün Eğitim , Yaygın Eğitim , Hizmet İçi gibi KPSS ‘de sıkça karşılaştığımız konulardandır. Formal ve İnformal Eğitim konusu ve alt başlıklarını beraber inceleyelim.   1. ) İnformal Eğitim   Doğal ortamda yapılan sosyal öğrenmedir. Bir kurum veya kurumsal ortamda gerçekleşmez. Planlı ve […]

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Temel kavramlar içerisinde eğitim , öğretim , kültür , kültürleşme vs. gibi konulardan sizlere söz edeceğim.Eğitim bir kültürlenme süreci olduğundan eğitim ve kültürlenme iç içe bir süreçtir. Bu konudan KPSS ‘de bir soru gelme ihtimali vardır. Başlıyoruz !   Eğitim : Anne karnında olgunlaşmaya başladığımız dönemden ölüm anına kadar yaşamımızda meydana gelen her […]