Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları

Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları Eğitimde Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araçları hepimizin öğrencilik yıllarında bir kez olsa rastladığı test araçlarıdır.Şimdi bunları madde madde inceleyelim.Burada KPSS ‘de kolay sorular gelebilmekte fakat bunu zaten biliyorum gibi hataya düşmeden tüm maddeleri tek tek incelemekte fayda vardır.Konu sonrasında tüm kitaplardaki sorularınızı çözmeyi unutmayınız.   Ölçme Değerlendirme Araçları   Yazılı Yoklama […]

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri

Geçerlilik ve Türleri Geçerlilik ve Türleri ölçme işleminin ardından elde edilen puanların kullanış amaçlarına göre farklı türlere ayrılmaktadır.Geçerlilik için bilmemiz gereken iki temel unsur vardır. Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. Güvenirlik , geçerliliğin ön koşuludur. Bir testin güvenirli olması geçerli olduğu anlamına gelmez.Örnek olarak bir atış poligonuna bakalım.     1.) Kapsam […]

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon

Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon , tesadüfi hatalar mümkün olduğu kadar az ise güvenirlik o kadar yüksektir.Yani güvenirlik testin hatalardan arınık olmasını amaçlar.Güvenirlik değeri 0-1 arasında değer almalıdır ve homojen sorular güvenirliği arttırır.Ölçmede Güvenirlik ve Korelasyon konusu için başlıyoruz. Güvenirlik ile doğrudan ilişkili dört kavram vardır bunlarda soru olarak karşımıza gelebilmektedir. Kararlılık […]

Ölçmede Hata ve Türleri

Ölçmede Hata ve Türleri

Ölçmede Hata ve Türleri Ölçmede Hata ve Türleri aslında var olmasını istediğimiz özellikle karşımıza farklı çıkan özelliklerdir.Hata farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olabilir.Önce hatanın hangi sebeplerle ortaya çıktığına bakalım ardından hata türlerini inceleyeceğiz. KPSS ‘de sık sık çıkan ve denemelerde karşımıza gelen hata türleri sorularını dikkatlice okuyalım.   Hata Kaynakları   1.) Ölçme İşlemini Yapandan […]

Ölçmede Değerlendirme Türleri

Ölçmede Değerlendirme Türleri

Ölçmede Değerlendirme Türleri Ölçmede Değerlendirme Türleri ‘ne giriş yapmadan önce değerlendirmenin ne olduğunu anlayalım. Değerlendirme ,bir ölçme işlemi sonucunda bu sonucu bir ölçüt ile karşılaştırarak ortaya bir karar veya yargı çıkarmaktır.Yani burada bir hüküm ve karar mevcuttur. Örnek : “Ali sınavdan 80 aldı ve sınıfı geçti .” Burada geçti ifadesi bir karar ifadesi olduğu için bu […]

Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri

Ölçme ve Ölçüt Türleri Ölçme ve Ölçüt Türleri olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Ölçme türleri üçe ayrılmaktadır : doğrudan ,dolaylı ve türetilmiş olarak. Bunların ardında da ölçüt türlerini ikiye ayıracağız bağıl ve mutlak olmak üzere.Şimdi önce sizlere ölçme ve ölçütün ne olduğunu hatırlatma vakti.   Ölçme :  Ölçme işlemi bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir nesnenin […]

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı)

Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) Ölçek Türleri (Sınıflama ,Sıralama ,Eşit Oranlı ve Aralıklı) olarak dörde ayrılmaktır. Ölçek kavramları en az bilgi verenden en çok bilgi verene doğru sıralarsak Sınıflama< Sıralama< Eşit Aralıklı < Eşit Aralıklı dır.   1.) Sınıflama Ölçeği Ölçmede kullanılan en az bilgi veren ölçek türüdür. Hiç bir matematiksel işlem […]

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar , konusunu işleyeceğiz burada ölçme ve değerlendirme bir eğitimin ne denli başarılı olup olmadığını görmek için kullanılır ve aynı zamanda öğretmen de kendi gösterdiği eğitimin ne kadar etkili olduğunu görme fırsatı edinir.   Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı    Öğrencinin davranış değişikliklerini ortaya çıkarmak ve tespit […]