Edgar Dale'nin Yaşantı Konisi

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi  öğrenme sürecine ne kadar fazla duyu organı katılırsa o kadar fazla öğrenmenin olduğunu düşünen bir çalışmadır. Burada amaç bir den çok duyu organına hitap edip öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir.  Dersler görülen soyut bilgiler eğitim araçları sayesinde somutlaştırılır ve anlaşılması kolay olur. Konide zeminden yukarıya doğru çıkıldıktan somutluk […]

Görsel Tasarım Ögeleri ve Ilkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri Görsel Tasarım Ögeleri ve Ilkeleri bir tasarımın kullanıcı tarafından daha anlaşılır , net ve açık bir şekilde algılanabilmesi için gerekli ilkelerdir. Bu ilkelere sahip bir materyal kuşkusuz diğer materyallere göre amacına daha çok ulaşacaktır.Görsel Tasarım Ögeleri ve İlkeleri ni beraber inceleyim.   Görsel Tasarım Ögeleri   Çizgi :  Bir materyalde […]

Materyal Hazırlama Ilkeleri

Materyal Hazırlama İlkeleri

Materyal Hazırlama İlkeleri Materyal Hazırlama Ilkeleri ile öğrencinin daha açık ve anlaşılır bir şekilde materyalden fayda sağlamayı hizmet eder.Materyal öğrencinin zihnine ne kadar merak uyandırır ise öğrenci hem derse hemde konuya o kadar güdülenmiş olarak derse aktif katılım gerçekleştirecektir.   İlkelerimiz   Hedefe Uygunluk : Hazırlanan materyal programın hedeflerine uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Öğrenciye Görelik […]

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Temel Kavramlar ‘ı daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak içindir. Araç Nedir : Mekanik ya da elektronik birden çok kez kullanılan yardımcı unsurdur. Gereç Nedir : Yazılı veya basılı tek kullanımlık yardımcı unsurdur.   Materyal Kullanımının Sağladığı Yararlar Öğrencinin derse ve konuya karşı güdüsünü arttırır. Öğrencilerin dikkati derse çeker ve onların zihinlerinde merak […]